VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 a 2016

Logo g21Nadační fond Generace 21

Obsah

Před úvodem: Proč jsou výroční zprávy za rok 2016 a 2015 spojeny
Úvod
– Z článků iniciátora projektu Dana Drápala ze září 2014
– Krátké slovo ředitele NF
Základní údaje o Nadačním fondu Generace 21
Příběh Nadačního fondu Generace 21: Srpen 2014 – červen 2016
1. Prolog
2. Myšlenka a lidé kolem ní
3. Nadační fond Generace 21 (NF G21)
4. Podpora, partneři, schůzka s premiérem
5. Plán a kontakty v Iráku
6. Situace uprchlíků v Erbílu
7. Seznam a žádost
8. Hledání, čekání
9. Druhé setkání s premiérem a pomoc v Iráku
10. Přijetí 153 křesťanů schváleno vládou – začínáme
11. Financování – žádné peníze od státu ani od EU
12. Smlouva s Ministerstvem vnitra
13. Aktualizace seznamu kandidátů na přijetí
14. Původní křesťané a konvertité
15. První a druhá skupina: Z Libanonu a ti na útěku
16. Jihlava, Okrouhlík, začátek integrace
17. Uprchlíci v ČR: Překážky a obtíže při integraci
18. Třetí skupina: Z Iráku do Brna a Smilovic
19. Čtvrtá skupina: Z Iráku do Prahy a Smilovic
20. Krize projektu
21. Budoucnost a poděkování
Činnost a hlavní události v období červenec 2016 až červen 2017
Hospodaření za rok 2015: Nadační fond Generace 21
Hospodaření za rok 2016: Nadační fond Generace 21

Před úvodem: Proč jsou výroční zprávy za rok 2016 a 2015 spojeny

Činnost Nadačního fondu Generace 21 od roku 2015 tvoří souvislý celek, který je téměř nemožné „rozdělit“ podle kalendářních roků. Proto jsme se rozhodli „příběh“ NF zachovat vcelku a pouze ho doplnit o události až do dne uzávěrky této zprávy v červnu 2017.

Hospodaření nadačního fondu za účetní rok 2016 je zpracováno samostatně a je možné ho nalézt na stránkách 20-21 této zprávy.

Úvod

– Z článků iniciátora projektu Dana Drápala ze září 2014:

Během druhé světové války bylo povražděno několik milionů židů. Dnes tomu říkáme holokaust.

Utrpení židů pokračovalo – přinejmenším v arabském světě – prakticky až dosud. V zemích, v nichž byly desetitisícové či statisícové židovské menšiny (a to byla většina zemí severní Afriky a Středního východu), živoří poslední zbytky židů. Nedávno jsem četl zprávu o posledním židovi v Afghánistánu.

Likvidace židů v arabském světě je prakticky dokončena. Nyní nastává likvidace křesťanů. Pokud nedojde k nějaké zásadní změně – a na obzoru nevidím nic, co by jí nasvědčovalo – budou během této generace zlikvidovány kdysi milionové menšiny v Sýrii a Iráku. Zatímco alespoň část židů mohla utéci do Izraele, křesťané z Blízkého východu nemají kam.

Někdy jsem si kladl otázku, jak mohli někteří lidé vůbec dál žít, když jely osvětimské pece naplno. Ale teď si uvědomuji, že my křesťané také žijeme, zatímco naši bratři a sestry jsou podřezáváni a křižováni. Lidé žijící za druhé světové války zpravidla ani netušili, že existuje nějaká Osvětim. Já mám v počítači obrázky těch křižovaných. Byly pořízeny jen před pár týdny. Nedají mi spát.

  1. září 2014

Nevzdali jsme se ovšem svého původního plánu, totiž dostat alespoň několik desítek iráckých křesťanů do České republiky a zajistit jim zde trvalý pobyt.

  1. září 2014

– Krátké slovo ředitele NF
z 26. června 2016 (ke zprávě za rok 2015)

Vážení a vzácní přátelé, příznivci a podporovatelé,

tato výroční zpráva za rok 2015 by nedávala smysl bez přesahu k událostem a činnosti Nadačního fondu Generace 21 (dále jen NF) v roce 2016, protože rok 2015 byl pouze rokem příprav na rok letošní. Proto v ní jsou stručně popsány i události prvního pololetí roku 2016.

Před téměř dvěma lety se skupina lidí pustila do nepravděpodobného, podle mínění mnohých neproveditelného, složitého, nejistého a nepředvídatelného pokusu zachránit, alespoň několik desítek iráckých křesťanů před genocidou, která již probíhá a dále hrozí na blízkém východě.

Přes mnohé potíže, zvraty a některé chyby se v těchto dnech nachází v bezpečí na území ČR 40 Iráčanů, křesťanů, kteří se učí český jazyk, začínají pracovat a začínají žít nový život a novou naději především pro své děti. Přestože jsme doufali ve víc, i toto je již v tuto chvíli naplněním původní touhy zakladatelů tohoto počinu, a nejde to považovat za neúspěch.

Moc rád bych chtěl na tomto místě z celého srdce poděkovat všem lidem, kteří podpořili toto dílo, vlastní prací, slovem, politickou podporou, finančně a v neposlední řadě modlitbou. Bez stovek a možná tisíců příznivců, podporovatelů, dárců, dobrovolníků a fandů by nikdy nebylo možné uskutečnit ani nepatrnou část toho, co se podařilo.

Za celý tým NF vám všem děkuji!

Jan Talafant, ředitel NF

Doplnění z 18. června 2017 (ke zprávě za rok 2016)

O rok později stále v plné míře platí výše uvedené poděkování. Jsme rádi, že se nenaplnila naše nejhorší očekávání a situace na severu Iráku se alespoň zdánlivě stabilizovala a tzv. islámský stát je nyní na ústupu. Přesto nebezpečí pro křesťany a nejen pro ně na tomto území trvá.

V těchto dnech zůstává v ČR 34 křesťanů z Iráku, kteří se tu rozhodli žít, pracovat, studovat a snad i zapouštět kořeny. Většina z dospělých dnes pracuje, většina z dětí je úspěšná ve škole, skoro všichni se domluví česky.

Jsme rádi, že podle posledních informací dosud zůstává i dalších 22 Iráčanů z našeho seznamu v bezpečí v Německu – i když po mnoha potížích, které tím způsobili sobě i ostatním zapojeným do celého projektu.

Ještě jednou děkujeme za podporu,

Jan Talafant

Základní údaje o Nadačním fondu Generace 21

– Vznik nadačního fondu: 23. 11. 2000
– Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou N 225.
– Účelem nadačního fondu je rozvoj kulturních a duchovních hodnot a podpora národních a mezinárodních humanitárních a vzdělávacích projektů.
– Sídlo: Gen. Svobody 1221/14, 767 01 Kroměříž
– Identifikační číslo: 262 29 706
– Bankovní spojení: MONETA Money Bank č. ú.: 216459128/0600
Správní rada: Ing. Martin Čechák – předseda
Bc. Jan Talafant, MSc – místopředseda
Bc. Tomáš Hasmanda – člen
Revizor: Martina Hasmandová

Další údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu. Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v kanceláři nadačního fondu.

Poznámka 1) Správní rada NF schválila na jaře 2016:
– změnu sídla NF z adresy Formanka 34, Kudlov, 760 01 Zlín, na adresu Gen. Svobody 1221/14, 767 01 Kroměříž. Tato změna nabyla právní moci dne 23. listopadu 2016;
– a změnu ve správní radě, ze které na vlastní žádost odstoupila Anna Kubíčková a nahradil ji dosavadní ředitel NF Jan Talafant. Tato změna nabyla právní moci dne 31. srpna 2016.

Poznámka 2) Nadační fond Generace 21 se stal rozhodnutím správní rady nástrojem k uskutečnění projektu záchrany blízkovýchodních křesťanů na počátku roku 2015. Během zhruba 4 let po svém založení v roce 2000 splnil účel původních zakladatelů a nevykazoval až do roku 2015 žádnou nebo jen zanedbatelnou činnost. Jeho existence a připravenosti bylo využito pro projekt, který je popsán v těchto zprávách.

Příběh Nadačního fondu Generace 21: Srpen 2014 – červen 2016

 1. Prolog

Je 6. srpna 2014. Před dvěma měsíci padlo do rukou tzv. islámského státu (IS) třímilionové město Mosul. Desetitisíce křesťanů jsou na útěku před fanatickými hrdlořezy pod černou vlajkou. Někteří zatím zůstávají ve 30km vzdáleném většinově křesťanském městě Karakoš. I zde na ulice začínají dopadat rakety a pak se ozývá střelba. Nakonec kurdští bojovníci – pešmergové – ustupují a opouštějí město. Zoufalí křesťané masově prchají. Berou si s sebou narychlo jen, co stačí popadnout do ruky.

Těm šťastnějším se podaří dostat do kurdské metropole Erbílu. Spí venku v parcích, později ve stanech a tělocvičnách, nakonec jsou na dlouhé měsíce umísťováni do více, či méně vybavených uprchlických táborů nebo se jim podaří najít místo v domech místních křesťanů, kteří již dříve odešli do ciziny. Ti méně šťastní jsou vězněni, mučeni, znásilňováni, unášeni nebo vražděni.

Svět oblétají děsivé fotografie podřezaných a umučených obětí novodobého holocaustu, který postihuje irácké křesťany, jezídy a další s radikálním islámem neslučitelné skupiny obyvatel severního Iráku.

Genocida vůči náboženským menšinám v Iráku a později také v Sýrii již trvá přes deset let. Nyní se o ní svět dozvídá novým způsobem.

2. Myšlenka a lidé kolem ní

Září – Prosinec 2014
V září píše publicista Dan Drápal článek, který srovnává události na severu Iráku s holocaustem za Druhé světové války. Vyzývá v něm k přijetí pronásledovaných křesťanů z Iráku do ČR po vzoru Nicolase Wintona a dalších. Do konce roku se dává dohromady tým lidí, kteří se o něco takového vážně chtějí pokusit.

K Danovi Drápalovi se přidávává manažer a poradce Karel Sedláček, kazatel David Loula a další. Koncem roku je přizván Jan Talafant, který má z minulosti zkušenosti jak s humanitární prací, tak s řízením neziskových projektů.

Na původní článek i další informace reagují desítky občanů ČR, většinou křesťanů, a ptají se, kam můžou posílat své finanční příspěvky na toto úsilí, případně jak jinak pomoci. První dary jsou odesílány ještě na Nadační fond Nehemia, který pomáhá lidem v uprchlických táborech v Iráku.

3. Nadační fond Generace 21 (NF G21)

Leden 2015
Přicházejí další nabídky na pomoc. Projektu je nutné dát právní rámec. Založit novou neziskovou organizaci trvá mnoho měsíců.

Nabízí se však využít k projektu již existující Nadační fond Generace 21. Tento fond byl založen zhruba před 15 lety pod jiným názvem a po několika letech a odjezdu části zakladatelů do zahraničí přestal být využíván. Byl změněn jeho název a zvolena nová správní rada a nevyužíván byl k dispozici pro budoucí použití.

Na začátku roku 2015 je založen nový bankovní účet výhradně pro účely projektu záchrany iráckých křesťanů (případně i křesťanů ze Sýrie nebo Jezídů a dalších nejpronásledovanějších skupin obyvatel z této oblasti). A vznikají internetové stránky celé iniciativy www.gen21.cz.

Ve tříčlenné správní radě jsou bývalý ředitel nízkoprahové neziskové organizace Martin Čechák, senior Apoštolské církve Tomáš Hasmanda a manželka pastora svobodného křesťanského sboru Anna Kubíčková (jedna ze zakladatelek nadačního fondu). Ředitelem je jmenován Jan Talafant.

Panuje shoda, že nadační fond se nebude ucházet o žádné peníze z fondů Evropské unie ani ze státního rozpočtu. Důvodem jeho existence je právní základ pro legální uskutečnění projektu a místo, kde se mohou shromažďovat finanční příspěvky dárců, kteří se na fond sami obracejí a svoji pomoc nabízejí.

4. Podpora, partneři, schůzka s premiérem

Leden-Únor 2015
Od začátku roku tým NF G21 jedná s jednotlivými politiky na osobní úrovni i na společných setkáních ve sněmovně. Nacházíme podporu projektu záchrany blízkovýchodních křesťanů mezi politiky napříč politickým spektrem.

Na půdě parlamentu ČR se 13. ledna setkáváme se zástupci MV, MZV, poslanci a představiteli Ekumenické rady církví a Charity. Další schůzka následuje 6. února přímo na Ministerstvu vnitra. Úředníky informujeme o naší iniciativě a sami zjišťujeme možnosti a podmínky pro uskutečnění projektu.

Nezávisle na úsilí NF G21 probíhá iniciativa časopisu Res Claritatis. Jeho prostřednictvím vyzývají paní Zdeňka Rybová a Kateřina Ucháčová své čtenáře, aby napsali premiérovi ČR dopis s žádostí, aby česká vláda přijala perzekuované křesťany z Iráku a Sýrie. I tato iniciativa má obrovský ohlas. Lidé posílají dopisy premiérovi a také do redakce časopisu nabídky na ubytování křesťanských uprchlíků a na finanční pomoc. Zástupci Res Claritatis a NF G21 se shodují na spolupráci a společném postupu. Nabídky na pomoc postupně předávají zástupcům NF G21.

Z iniciativy pana europoslance Pavla Svobody dochází ke schůzce s panem premiérem Sobotkou. Kromě něho se schůzky účastní za NF G21 Jan Talafant a za Res Claritatis Zdeňka Rybová a Kateřina Ucháčová. Pan premiér vyjadřuje potěšení z toho, že tu existují nevládní iniciativy ochotné pomáhat uprchlíkům, a zajímá se možnosti spolupráce. Navrhuje, že požádá ministra vnitra, aby zvážil možnosti konkrétního zapojení našich iniciativ do péče o uprchlíky. Na závěr schůzky proběhne diskuse o tom, co je třeba udělat a připravit, aby měl projekt přesídlení křesťanů – uprchlíků šanci na úspěch.

Od tohoto okamžiku začínáme pracovat na plánu projektu.

5. Plán a kontakty v Iráku

Březen-duben 2015
Základem plánu NF G21 je najít zhruba stovku prověřených křesťanských uprchlíků, kteří jsou schopni integrace v ČR a kteří chtějí požádat právě ČR, aby je přijala. Dále vytvořit žádost, která bude mít většinu formalit potřebných pro budoucí azylové řízení. A dále zajistit pro ně z nabídek dobrovolníků ubytování, integrační program v souladu s požadavky MV a z dobrovolných darů českých i zahraničních dárců, kteří se nám hlásí, zajistit financování celého projektu.

NF G21 zahajuje hledání vhodných spolupracovníků v oblastech uprchlických táborů. Osobně se setkáváme s dlouholetým humanitárním pracovníkem v Iráku Volkerem Baumanem, jednáme o možnosti spolupracovat s několika humanitárními organizacemi, které působí v Bagdádu, Duhoku a Erbílu. V této době dostáváme nabídku na spolupráci od občana Iráku Salmana Hasana, který žije v ČR, ale do Erbílu pravidelně jezdí pomáhat křesťanským uprchlíkům ve spolupráci s dalšími místními humanitárními pracovníky. Ze své březnové cesty do uprchlických táborů se vrací s informací, že mnozí z uprchlíků by rádi využili možnosti uprchnout před nebezpečím tzv. islámského státu do ČR a chtěli by vládu ČR požádat o přijetí.

Přistupujeme na předběžnou dohodu, že Salman Hasan a další v Erbílu trvale působící humanitární pracovníci budou pomáhat s navázáním kontaktů a předvýběrem osob na seznam NF G21.

6. Situace uprchlíků v Erbílu

V Erbílu vedle sebe žijí a přežívají křesťanští uprchlíci především z Ninivské pláně – z Mosulu, Karakoše a dalších měst a obcí v oblasti, ze které je vyhnal v létě 2014 tzv. islámský stát. Jsou tu však i křesťané, kteří ve strachu o svůj život museli uprchnout z Kirkúku, Bagdádu a dalších míst.

Mnozí patřili ke střední třídě, jsou mezi nimi vysokoškoláci – učitelé, inženýři, lékaři, technici, ale také řemeslníci, zemědělci, či dělníci. Všechny je spojuje utrpení, vyhnanství z jejich vlasti (Erbíl se nachází v kurdské části Iráku a mluví se tu jinou řečí, než je mateřština většiny uprchlíků). Skoro každý má zavražděné nebo unesené příbuzné, o tom, kdo byl znásilněn, nikdo pro stud nemluví. Nemají tu trvalý pobyt, jejich děti mohou mít značné potíže při snaze chodit do místních škol a je jim silně dáván najevo nepřátelský postoj místním většinově muslimským obyvatelstvem. Vše spíše nasvědčuje tomu, že dojde k radikalizaci místní společnosti a křesťané odtud budou v lepším případě jen vyhnáni…

Většina uprchlíků žije v různě – po většinou zoufale – vybavených uprchlických táborech nebo v domech místních křesťanů, kteří již Irák opustili. Protože jsou to lidé pracovití, mnozí se snaží si přivydělat – stavební inženýr obkládá koupelny, bývalý učitel vaří jako kuchař v restauraci a truhlář si z palet přímo uprostřed uprchlického tábora staví provizorní dílnu a vyrábí v ní provizorní nábytek pro jiné uprchlíky. Tito lidé chtějí odejít do země, kde najdou bezpečí a kde budou moci pracovat a jejich děti studovat.

NF G21 má velkou touhu upřednostňovat na seznamu vdovy s dětmi, které bez manželů mají v islámské orientální zemi minimální zastání. V některých případech se daří je oslovovat, v jiných není možná spolupráce, protože neplní nejzákladnější podmínky přijetí na konečný seznam. Žádná z oslovených vdov nebyla ze seznamu kandidátů odstraněna, ale některé samy odmítly účast a rozhodly se, že se do tohoto projektu nezapojí. To se týkalo i dvou vdov, které nás předtím samy v táboře vyhledaly, a poprosily o zařazení na seznam. Zájem dostat se na seznam NF G21 tak mají hlavně rodiny s dětmi, některé s sebou chtějí vzít i prarodiče.

7. Seznam a žádost

Květen – červenec 2015
Tým NF G21 posiluje klíčová osobnost celého projektu, právník a vyjednavač Jan Dezort. Jan se účastní i některých z dalších schůzek na MV, konzultuje s právníky a odborníky na azylové právo náležitosti budoucí žádosti.

Na začátku června odlétá v doprovodu Salmana Hasana do Erbílu. Během osmi dnů v Iráku absolvuje desítky pohovorů s uprchlíky navrženými místními spolupracovníky na přesídlení do ČR. Shromažďuje příběhy jednotlivých rodin, kontroluje doklady, křížově ověřuje důvěryhodnost jejich výpovědí navzájem a také u místních křesťanských pracovníků. V této fázi projektu je neocenitelná pomoc Salmana Hasana, který v Erbílu dělá průvodce, překladatele a pomáhá se shromažďováním informací a dokladů. Také nás seznamuje s dalšími místními lidmi, kteří slouží v místních uprchlických táborech nebo významně pomáhají s navrhováním a prověřováním kandidátů na seznam NF G21 – např. s Firasem Kamilem, Dr. Rabbiou, knězem Benjaminem Shamounem, a dalšími. Na místě vzniká předběžný seznam osob, které splňují podmínky zadání projektu a podpisem stvrzují, že chtějí požádat ČR o přijetí.

Jan Dezort se vrací s většinou podkladů pro vytvoření seznamu. Během dalších týdnů jsou podklady za pomocí e-mailové a telefonické komunikace doplňovány o další údaje a potvrzení, doporučení a doklady potřebné pro vytvoření žádosti. Původní plán mít na seznamu kolem sta osob se „mírně“ navyšuje. Je obtížné zastavit tak rychle přijímání zoufalých žadatelů. Na seznam se dostává nakonec 152 osob.

Po konzultacích a dalších schůzkách na MV a také se sekretářem České biskupské konference Tomášem Holubem a vedením Československé církve evangelické podáváme 23. července finální verzi anonymizované žádosti 152 iráckých křesťanů o přijetí do ČR na Úřad vlády.

Součástí nejužšího týmu NF G21 se stává odborník na komunikaci s médii Martin Frýdl. Spolu se svým týmem organizuje 28. července tiskovou konferenci, kde seznamujeme veřejnost s celým projektem a informujeme o podání žádosti na Úřad vlády.

8. Hledání, čekání

Srpen – září 2015
Následuje období vyčkávání na rozhodnutí vlády. Pokračují další schůzky se zástupci MV. Setkáváme se zde se vstřícným postojem. Zástupci MV hledají způsoby, jak navržené uprchlíky zahrnout do kvót již schválených vládou, ale zatím se nedaří, na uprchlíky vnitřně přesídlené v Iráku se kvóty nevztahují.

V září cestuje Jan Dezort v doprovodu Salmana Hasana podruhé do Erbílu. Spolu s dalšími místními spolupracovníky povzbuzují uprchlíky v jejich zoufalé a zhoršující se situaci, nejpotřebnějším poskytují materiální a finanční pomoc a také je informují o průběhu projektu a o situaci v ČR.

Ve stejné době se Jan Talafant účastní dvoudenního setkání v Londýně, které pořádá nezisková organizace Barnabas Fund. Zástupci iniciativ z několika států usilujících o záchranu křesťanů z Blízkého východu diskutují o konkrétních možnostech pomoci. Projekt NF G21 považují za strategicky důležitý pro podobné úsilí v dalších zemích. Výsledkem je příslib představitelů organizace Barnabas Fund finančně a případně i politicky podpořit český projekt NF G21.

K týmu NF G21 se připojuje odbornice na integraci cizinců Lenka Malíčková.

9. Druhé setkání s premiérem a pomoc v Iráku

Říjen – prosinec 2015
Na pozvání NF G21 přijíždí do Prahy duchovní Syrské pravoslavné církve Benjamin Shamoun. Sám je zodpovědný za některé z uprchlických táborů v Erbílu a okolí. Osobně navštěvuje Poslaneckou sněmovnu PČR, hovoří s vybranými poslanci a médii, setkává se s Miloslavem kardinálem Vlkem. Na 27. října je pozván společně se zástupcem NF G21 na setkání s premiérem ČR panem Sobotkou. Pana premiéra informuje o situaci křesťanů v Iráku a NF G21 od pana premiéra získává příslib, že o projektu přijetí 153 iráckých křesťanských uprchlíků bude jednat vláda, a naději, že projekt bude schválen.

Setkání s premiérem předcházejí interpelace poslanců a senátorů na členy vlády ohledně podané žádosti NF G21.

Na začátku prosince předáváme Salmanovi Hasanovi 372 030 Kč z NF G21 na pomoc křesťanským uprchlíkům přímo v Iráku. Zároveň s ním podepisujeme smlouvy o způsobu použití těchto peněz. Částka 248 020 Kč je určena na nákup léků a další nezbytnou pomoc v táborech spravovaných církví Benjamina Shamouna a částka 124 010 Kč na aktuální potřeby v dalších táborech. Naši místní spolupracovníci dohlíží na využití těchto peněz – jak na nákup léků, tak na nákup přímotopů pro mrznoucí uprchlíky v táborech. Pomoc je poskytována potřebným ještě během roku 2015.

10. Přijetí 153 křesťanů schváleno vládou – začínáme

Prosinec 2015
Vláda ČR na svém zasedání 14. prosince 2015 rozhoduje o přijetí této skupiny uprchlíků do ČR.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: „Dnes jsme rozhodli o přesídlení 153 uprchlíků z Iráku a Libanonu. Jedná se o příslušníky křesťanské menšiny, kteří se v důsledku agrese tzv. islámského státu v Iráku ocitli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na ČR s žádostí o pomoc. V naší zemi by měli získat mezinárodní ochranu, šanci se integrovat a začít nový život v bezpečí. Náklady na přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem, většinu nákladů by měl zajistit Nadační fond Generace 21, který se v této věci na vládu obrátil.”

Teprve nyní je možné, aby NF G21 začal jednat se sociálními a integračními organizacemi o poskytování odborných služeb, aby začal závazně hledat způsob letecké dopravy uprchlíků do ČR a vyhledávat místa pro jejich úvodní společné ubytování. Dokud projekt nebyl schválen vládou, nebylo možné nic závazně připravovat.

Dochází k dohodě, že jako koordinátor integrace a výkonný ředitel bude pro NF G21 pracovat od začátku roku 2016 manažer Daniel Žingor.

11. Financování – žádné peníze od státu ani od EU

2015
NF G21 nepřijal v roce 2015 žádné peníze z fondů EU ani ze státního rozpočtu. Pouze během roku dorazil na účet NF dar 100 tisíc Kč od jedné městské části v Praze na základě rozhodnutí tamějšího zastupitelstva.

Více než 99% všech příjmů jsou však dary soukromých fyzických a právnických osob (viz výsledky hospodaření níže).

12. Smlouva s Ministerstvem vnitra

Leden 2016
Dne 5. ledna 2016 podepisuje Jan Talafant za NF G21 smlouvu s MV o realizaci celého projektu. Ve smlouvě jsou stanoveny povinnosti obou smluvních stran. NF G21 se ve smlouvě zavazuje mimo jiné k zajištění předodjezdových a popříjezdových lékařských prohlídek žadatelů o přesídlení, jejich letecké dopravy do ČR, jejich ubytování ve společných objektech schválených k tomu účelu pracovníky MV a později v bytech, k zajištění všech integračních a sociálních služeb a výuky českého jazyka přijatých osob v rozsahu odpovídajícímu platnému Státnímu integračnímu plánu. MV se zavazuje zajistit bezpečnostní prověrky, azylové procedury a vyhrazuje si právo dohlížet na celý projekt a plnění podmínek smlouvy, ke kterým se NF G21 smlouvou zavazuje.

13. Aktualizace seznamu kandidátů na přijetí

Po vytvoření úvodního seznamu žadatelů o přijetí do ČR v červenci 2015 se téměř okamžitě začalo pracovat na seznamu náhradníků. Vzhledem k tomu, že účast na červencovém seznamu bez schválení vládou ČR neznamenala pro uprchlíky žádnou jistotu, pokoušeli se někteří dostat z Iráku i jinými způsoby a tím začalo docházet na seznamu ke změnám. Na volná místa byli okamžitě zapisování náhradníci.

K jedné z prvních změn došlo, když se rodině (která je nyní v Brně) narodil v září 2015 syn Gabriel, a tím se počet žadatelů na seznamu ustálil na konečném čísle 153.

Aby osoby na seznamu mohly být přesídleny do ČR, musí splňovat zadání projektu:
– lze nezvratně potvrdit, že jsou to pronásledování křesťané.

A také splnit podmínky stanovené k udělení azylu Českou republikou:
– být v situaci, kdy lze důvodně usuzovat, že mají nárok na poskytnutí mezinárodně-právní ochrany, projít bezpečnostními prověrkami, lékařskou prohlídkou a předodjezdovými pohovory se zástupci ČR.

Ke změnám v seznamu žadatelů, případně seznamu náhradníků došlo pouze z těchto konkrétních důvodů:

– Rodina odešla z Iráku do Evropy jinou cestou (některé vdovy ze seznamu přijaly nabídku na přesídlení do Španělska, některé rodiny nebo jednotlivci se vydali na vlastní pěst do Evropy balkánskou cestou, jedna rodina se přehlásila na slovenský seznam a odcestovala na Slovensko).
– Rodina nebo jednotlivec se sami rozhodli, že zůstanou v Iráku a nikam nepocestují (nebo k tomu byli přesvědčeni příbuznými apod.).
– Jedna osoba neprošla bezpečnostními prověrkami českých zpravodajských služeb. Na základě toho byla celá rodina vyřazena ze seznamu.
– Jedna rodina ze seznamu zmizela z uprchlického tábora a nepodařilo se o ní získat žádné informace.
– Několik rodin v průběhu procesu příprav na přesídlení přestalo spolupracovat – ukončily komunikaci, nedostavily se po opakovaných výzvách k předodjezdové lékařské prohlídce nebo se nedostavili na český konzulát a nemohlo jim být uděleno vízum.
– V případě jedné rodiny (rodiny bratra Salmana Hasana) tito lidé nebyli schopni předložit požadované předem přislíbené doklady včetně křestního listu (potvrzení o křtu) nebo potvrzení duchovního, že jsou křesťané. Projekt záchrany 153 křesťanů se týká výhradně pronásledovaných křesťanů a křest je vyžadován jako jeden z nezbytných znaků potvrzujících zařazení mezi osoby přesídlované v rámci této iniciativy.

14. Původní křesťané a konvertité

Mezi na životě ohrožené irácké křesťany splňující podmínky projektu spadají dvě odlišné skupiny:

– Původní tradiční křesťané – ať už pravoslavní, katolíci nebo v menší míře protestanté. Vždy však lidé z křesťanských rodin, které po generace vyznávají křesťanství. Je to jejich historie, kultura, víra a budoucnost. U těchto lidí je poměrně snadné ověřit, že jsou to křesťané. Znají je jejich duchovní vedoucí, znají se navzájem, mají křesťanská jména a i z rozhovorů s nimi je snadné ověřit, že křesťanské hodnoty a způsob života jsou jim vlastní a jsou pro ně přirozené. Těchto původních křesťanů je na seznamu NF G21 naprostá většina.

– Druhou skupinou, zřejmě ještě ohroženější, jsou konvertité. Tedy bývalí muslimové, kteří konvertovali ke křesťanství. Několik z nich bylo také doporučeno NF G21 jako kandidáti na přesídlení. Zde je situace obtížnější. Tito lidé se často ukrývají, jsou v ohrožení života ze strany svých příbuzných a radikálních muslimů, proto někteří jsou neznámí pro tradiční duchovní vedoucí, mohou mít jména obvyklá pro muslimy. Přestože bychom těmto lidem také rádi pomohli, je vzhledem citlivosti našeho projektu nutné, aby tito kandidáti na přesídlení nezvratně prokázali, že jsou křesťané. Proto je od nich požadován písemný doklad o křtu a potvrzení od dalších důvěryhodných osob z církevních struktur o jejich opravdové a prokázané konverzi. Do konečné fáze procesu přesídlení NF G21 se zatím dostali pouze 3 dospělí konvertité. Rodina kazatele, který mnoho let veřejně působil jako křesťanský duchovní a spolupracovník zahraničních křesťanských organizací, sám pokřtil desítky bývalých muslimů. Toho se už několik měsíců pokoušeli zavraždit a musel se skrývat, proto byl přijat na seznam NF G21. Kromě jeho a jeho manželky se na seznam dostala už jen jedna mladá žena, kterou tento kazatel sám pokřtil a která prchala před rodinou, která ji chtěla provdat proti její vůli za muslima a v případě odhalení jejího obrácení ji hrozila smrt.

15. První a druhá skupina: Z Libanonu a ti na útěku

Leden – únor 2016
Někteří uprchlíci z táborů v Erbílu ze seznamu NF G21 se pokusili na cestě za záchranou najít bezpečnější místo v Libanonu, kam se dočasně uchýlili. Byli tu ilegálně a při odjezdu museli zaplatit pokutu za překročení doby bezvízového pobytu pro irácké občany. Zkoušeli si různě přivydělávat, ale za určitých podmínek jim hrozilo vyhoštění. Navzdory tomu se většině z nich podařilo získat statut uprchlíků UNHCR, který oficiálně potvrzuje, že jsou to ohrožení uprchlíci, kteří zasluhují mezinárodně-právní ochranu. MV společně s NF G21 zvolilo tuto skupinu jako první, která bude přesunuta do ČR společně s pěti osobami z Iráku, které se nacházely v bezprostředním ohrožení života.

Nakonec nebylo možné kvůli administrativním zádrhelům v Libanonu, aby přicestovali najednou. V první skupině, která do ČR přicestovala 24. ledna, se nacházelo 5 mimořádně ohrožených osob z Iráku a prvních 5 z Libanonu; 5. února dorazilo dalších 17 z Libanonu a konečně 19. února spolu s velkou skupinou z Erbílu dorazilo posledních 8 z Libanonu.

16. Jihlava, Okrouhlík, začátek integrace

Leden – únor 2016
Prvních 35 uprchlíků se postupně, jak přijížděli, nastěhovalo do rekreační chaty Okrouhlík u Jihlavy. Zde byl zahájen integrační proces v souladu se smlouvou uzavřenou s MV ve spolupráci s místní odbornou organizací Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava (CMV).

Integrační proces je pro všechny uprchlíky shodný a má tři základní fáze:

  1. Zhruba první 2 měsíce pobyt ve společném ubytovacím centru, kde jsou dokončeny azylové procedury, podrobná popříjezdová lékařská prohlídka, seznamování s Českou republikou, českou kulturou, místními zvyklostmi atd., a především začíná intenzivní šestiměsíční kurs výuky českého jazyka v rozsahu minimálně 400 vyučovacích hodin.
  2. Následují zhruba 4 měsíce, kdy jsou uprchlíci ubytovaní již po jednotlivých rodinách v samostatných bytech ve větším městě, v jehož blízkosti byli před tím ubytováni společně. Zde mohou začít „normálně“ žít jako rodiny. Společně se však každý pracovní den dále scházejí v učebně k výuce češtiny a dalších socio-kulturních kursů. Zároveň probíhá ve spolupráci se sociálními pracovníky jejich registrace na nejrůznějších úřadech a institucích.
  3. Poslední fází projektu přímo podporovanou NF G21 je dalších minimálně 6 měsíců, kdy si uprchlíci hledají práci, případně se podle svých priorit mohou stěhovat po celé ČR za prací na místa, kde jim partneři NF G21 nabízejí ubytování a pracovní uplatnění. Předpokládáme, že po 12 měsících většina z uprchlíků bude schopna samostatného života, ale v jednotlivých případech může podpora pokračovat dál přímo nebo prostřednictvím partnerů NF G21.

17. Uprchlíci v ČR: Překážky a obtíže při integraci

Na tomto místě je vhodné zmínit, že do ČR přicházejí lidé z různých společenských skupin a různého věku. Opustili svoji vlast v okamžiku, kdy se jejich bezpečnost i ekonomická situace stále zhoršovala, ale ještě se tam dalo žít. Možná to jde připodobnit k situaci Židů na území protektorátu na začátku 40. let minulého století, kdy práva Židů byla drasticky omezena, budoucnost a zkušenosti z Německa byly děsivé, ale přesto se dalo žít doma, mluvit česky a doufat, že to dopadne dobře. Tak to bylo, dokud ještě šlo nějak odejít do zahraničí. Když už tu žít nešlo, nebylo ani možné tuto zemi opustit a velkou část z nich čekal holocaust a smrt. Toto je situace křesťanů z Iráku. Proto někteří uvažují o návratu zpět, když zjistí, že je to tu příliš jiné a těžké. A zvláště pro starší lidi jsou čeština i zdejší zvyky velmi těžké.

Navíc po měsících a letech stresu, děsivých zkušeností, útěků a čekání v uprchlických táborech nebo dočasných ubytováních náhle přijíždějí na bezpečné místo do ČR. V prvních dnech přichází standardně skoro u všech uprchlíků vlna radosti a euforie, kterou vzápětí střídá vlna smutku, stýskání, depresí, často projevy posttraumatických poruch. To vše se může projevovat výbuchy hněvu, kritiky a nespokojenosti. Na to vše musíme být připraveni a odborní integrační pracovníci o tom ví. Je škoda, když neznalost těchto přirozených reakcí je vykládána jako nevděčnost nebo jako znamení toho, že tito lidé pomoc, kterou dostávají, nepotřebují. Opak je pravdou. Někdy trvá měsíce až roky než dojde ke stabilizaci těchto nálad a azylanti mohou normálně žít.

18. Třetí skupina: Z Iráku do Brna a Smilovic

Únor 2016
Na Pražském letišti Václava Havla přistává 19. února po namáhavé cestě dalších 41 křesťanských uprchlíků. Všichni jsou Iráčané; 33 z nich přicestovalo přímo z iráckého Erbílu (za doprovodu Dana Drápala, Jana Talafanta a Salmana Hasana), 8 již zmíněných cestovalo z libanonského Bejrútu (za doprovodu Marka Kulta), kde získali statut uprchlíků UNHCR. Z celkového počtu 153 uprchlíků schválených vládou ČR jich je na našem území již 68. Z toho 30 na Okrouhlíku u Jihlavy, 24 v Brně (zde se o ně starají brněnští spolupracovníci a dobrovolníci jihlavského CMV) a 14 ve Smilovicích u Třince, kde jsou v péči Slezské diakonie.

19. Čtvrtá skupina: Z Iráku do Prahy a Smilovic

Březen 2016
V doprovodu Jana Dezorta z NF G21 a Petra Janouška z Armády spásy přicestovalo
20. března odpoledne do Prahy dalších 21 uprchlíků z Erbílu. Z celkového počtu 153 jich je v ČR nyní 89. Většina z nové skupiny bude v první fázi společně ubytována v Praze v Braníku, kde se jim bude věnovat právě pražská Armáda spásy, ostatní se připojí ke skupině ve Slezsku.

20. Krize projektu

V pátek 1. dubna 25 uprchlíků z Jihlavy ukončilo přijímání pomoci od NF G21, vzdalo se již uděleného azylu a následující den odcestovali ilegálně do Německa. Zde byli zadrženi a začalo probíhat správní řízení o jejich vrácení do ČR resp. o případném udělení azylu v SRN. Jejich motivy jsou nejasné. Máme za to, že se jednalo o neuvážené rozhodnutí pod tlakem třetích osob, následků emočních otřesů po opuštění Iráku. Podle našich informací 2 muži ze skupiny zřejmě přesvědčili ostatní, kteří neměli v plánu opustit ČR.

7. dubna – 8 osob ze skupiny v Brně odletělo zpět do Iráku. Důvodem je muž, 63 let, který nám řekl, že „chřadne a umírá“ a chce zemřít v Iráku. Žel kvůli silným rodinným vazbám se s ním vrací i manželka a dvě dcery s částí rodiny. Tato rodina nám nikdy nelhala, jsou vděční za péči, na nic si nestěžují a stydí se a omlouvají, že to nedokázali předvídat předem.

14. dubna – zbylých 16 Iráčanů ze skupiny v Brně se náhle rozhodlo následovat „příkladu“ skupiny z Jihlavy. Také se vzdaly pomoci ze strany NF G21 a azylu a pokusili se odcestovat do SRN. Česká policie jim v tom však zabránila a po rozhovorech se zástupci státu se rozhodli nepožádat podruhé o český azyl, ale k dobrovolnému návratu do Iráku, který se uskutečnil 21. dubna.

V důsledku jednání jihlavské skupiny uprchlíků nejprve pozastavil 1. dubna ministr vnitra Chovanec přijímání dalších uprchlíků z Iráku a 7. dubna jeho rozhodnutí potvrdila vláda ČR, která projekt NF G21 (ve smyslu přijímání dalších uprchlíků) ukončila.

Tento sled událostí nejvíce postihl křesťanské uprchlíky z Iráku, kteří měli v dubnu a v dalších měsících přicestovat do ČR. Nemoudré rozhodnutí jejich krajanů je připravilo o šanci na nový život.

21. Budoucnost a poděkování

V současné době (červen 2016) pobývá na území ČR 40 křesťanských uprchlíků, které NF G21 dopravil z Iráku. Z nich 19 (4 rodiny) jsou v péči Slezské diakonie a již bydlí každá rodina samostatně v bytech v Českém Těšíně. Dalších 21 Iráčanů je v Praze v péči Armády spásy. I Zde jsou již všichni v bytech. Na obou místech pokračuje výuka češtiny, část dětí chodí do školy, první z azylantů začínají pracovat a všichni jsou za pomoc velmi vděční a zatím mají v plánu zůstat v ČR.

Jak bylo zmíněno, potýká se tým NF G21 na cestě k záchraně iráckých křesťanů s mnoha obtížemi a nástrahami. Pomáháme lidem z jiné kultury. Setkáváme se ze strany Iráčanů i Čechů s různými reakcemi, od ohromné vděčnosti, nezištné pomoci a podpory až po odmítnutí, pomluvy, otevřenou nenávist a třeba i výhružky smrtí.

Různí lidé od začátku vyslovovali obavy, že celé úsilí je marné, že se nikdy nepodaří žádné křesťanské uprchlíky dostat do ČR, že je to prostě nemožné. Nyní jsou tu obavy z toho, že všichni utečou do Německa, nebo se vrátí zpátky do Iráku, nebo něco jiného… Žel náš projekt není výjimkou a jako snad u všech přesídlovacích projektů na světě se část přesídlených pokouší dostat do třetí země, část se vrací domů a jen část zůstává a nabízenou pomoc přijímá.

Stále jsme však přesvědčeni, že jsme se pustili do správné věci a nemůžeme jinak, než věřit, že to má smysl a že tento projekt zachrání některé naše bližní před smrtí a dá jim naději na nový život.

Věříme, že tento příběh bude pokračovat dál, a to díky obrovskému množství podporovatelů, dárců, dobrovolníků i profesionálů a pomocníků, kteří vynakládají množství času, peněz a energie, kteří riskují ve jménu záchrany lidských životů svá jména a svoji pověst.

Moc rád bych tu jmenovitě poděkoval premiérovi České republiky Bohuslavu Sobotkovi a vládě České republiky za jednomyslné rozhodnutí schválit tento projekt, úředníkům českého Ministerstva vnitra za profesionalitu, nestrannost, odborné rady ale také projevenou lidskost, dámám z redakce Res Claritatis, britské neziskové organizaci Barnabas Fund a desítkám politiků z většiny politických stran za pomoc a podporu s prosazením projektu. Dík patří také desítkám místních sborů a farností snad všech církví, Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci. A hlavně stovkám jednotlivců, kteří nepřetržitě nabízejí svoji podporu a pomoc v nejrůznějších formách. Jsme vám vděční a je pro nás ctí, že smíme být společně s vámi součástí tohoto nevšedního příběhu – stále ještě s ne úplně známým koncem.

Děkujeme,

Za tým Nadačního fondu Generace 21,

Jan Talafant
20. června 2016

Činnost a hlavní události v období červenec 2016 až červen 2017

Od června 2016 jsme se soustředili zejména na cílenou a rutinní práci zahrnující veškeré integrační aktivity směřující k úspěšnému začlenění do společnosti těch Iráčanů, kteří projevili touhu u nás žít.

V Praze pro nás byla partnerem Armáda Spásy a od jara 2017 je to Suverénní řád maltézských rytířů, v Českém Těšíně to byla a doposud je Slezská diakonie.

Ze služby Armády Spásy je třeba vyzdvihnout zejména dvě skutečnosti. Zaprvé, ochotu do tohoto projektu vstoupit a podílet se na něm a to v časové tísni, ve které jsme se jako organizace nacházeli, za podmínek, které jsme nabízeli a které byly k dispozici. Zadruhé, je to osobní nasazení a služba Petra Janouška, který ze strany Armády Spásy tento projekt až do září 2016 vedl. Sám si pro „svoji“ skupinu Iráčanů do Erbílu přiletěl a jeho ochota a přístup daleko přesahovaly rámec toho, co bychom mohli nazvat profesionální povinnost.

Pokud jde o práci Slezské diakonie – tady těžko vyzdvihovat jakéhokoli jedince. Organizace jako celek nás velmi pozitivně překvapila jak svou vysokou profesionalitou, tak i lidskostí a odvahou, se kterou se tohoto projektu zhostila. Jen velmi těžko si dovedeme představit lepší péči, které by se našim Iráčanům v České republice mohlo dostat než té, kterou jim poskytuje Slezská diakonie.

V tomto období probíhaly intenzivní kurzy českého jazyka, ale také integrační semináře o reáliích v České republice a českém způsobu života. Iráčané byli všemožně připravováni na život a práci u nás.

V této fázi projektu pro nás byla velkým přínosem spolupráce s organizací Žebřík z.s. z Prostějova. Během integračních setkání se vyvinula mezi našimi klienty a integračními pracovnicemi taková vzájemná důvěra, že byla smlouva s Žebřík z.s. prodloužena. Tato setkání se pak děla pravidelně jak v Praze, tak i Českém Těšíně a to až do konce února 2017. Spolupráce s odbornicemi na integraci Mgr. Lenkou Malíčkovou a PhDr. Ivetou Ajjanovou (její profesní znalosti načerpané během dlouhodobého pobytu v Sýrii, dokonalá znalost arabštiny i způsobu myšlení našich Iráčanů byly neocenitelné jak po profesionální, tak i lidské stránce) byla jednou z nejlepších zkušeností, které jsme v průběhu roku 2016 udělali.

V průběhu července a srpna 2016 jsme museli začít intenzivně řešit dilemata, která potom přecházela mnohdy i do roku 2017 – tedy, jestli víc češtiny, nebo ihned začít pracovat. I když má obojí svá pro i proti – obecně převládal názor začít pracovat co nejdřív. Tedy – naši Iráčané a to jak v Praze, tak i Českém Těšíně zhruba od této doby, začínali nacházet práci. Ke konci února 2017 byly bez práce jen dvě jednotlivkyně a jedna rodina absolvující prodloužený intenzivní kurz češtiny. Součástí podpory ze strany našich partnerských organizací zhruba od začátku dubna 2017 (či července v případě probíhajících kurzů) jsou také sociálně chráněná místa. Jednotlivé případy ovšem obsahují osobní data konkrétních lidí a není možné je podrobně zveřejňovat. Obecně můžeme napsat, že např. jeden z Iráčanů v tomto období pracoval v programátorské firmě jako IT odborník, další jako řidič, několik je zaměstnáno v gastronomii, další jako truhláři a další na zmíněných chráněných pracovních místech v sociální oblasti – naše práce tady ale pokračuje dál.

V této fázi projektu už všechny děti chodily do škol a měly své vlastní asistenty. Postupně začaly být odbourávány jak jazykové bariéry, kdy se děti učí podstatně rychleji, tak i bariéry vyplývající z toho, že třeba víc jak dva roky vůbec nechodily do školy a např. ve věku 15-ti let musely znovu získávat naprosté základy. V této situaci se již začala projevovat nadaní těchto dětí – ať už umělecká nebo k dalšímu studiu – máme více případů přípravy na vstup na gymnázium. Jedno z „našich“ iráckých dětí bylo součástí družstva, které bylo na třetím místě v matematické olympiádě na městské úrovni v Praze. V úterý 20. června 2017 byl tento chlapec spolu se svým bratrem vybrán mezi 10 nejlépe se integrujících dětí imigrantů úspěšných ve škole za rok 2016. Toto ocenění uděluje česká kancelář organizace UNICEF.

Byly vybudovány vztahy mezi Iráčany a sbory a farnostmi v Praze i Českém Těšíně. Zapojení do komunitního a duchovního života na osobní úrovni bylo od počátku jedním z klíčových cílů i měřítkem úspěšnosti vlastní integrace. Ke konci roku 2016 tedy nebyli do komunitního života sborů zapojeni pouze jednotlivci, kde je zřetelné, že vliv posttraumatického šoku je hlubší a jeho řešení vyžaduje delší čas.

Posttraumatické syndromy se začaly projevovat už velmi záhy po příletu Iráčanů. Roky nastřádaný stres a neřešené problémy všeho druhu (zdravotní, rodinně vztahové, pracovní návyky, dlouhodobá absence ve škole atd.) byly mimo jiné i jedním z podstatných aspektů vnějšně nelogického chování některých z těch, kteří Českou republiku opustili.

I v září 2016 nás opustila rodina Safa Quas Mousa. Tady bylo dalším klíčovým aspektem jejich návratu do Iráku to, že tzv. islámský stát se začat dostávat do defenzívy a tato rodina si vyhodnotila, že jim nehrozí natolik bezprostřední nebezpečí života, aby se do Iráku nemohli vrátit. Podobně se rozhodla i „babička“ jedné z rodin v důchodovém věku, která se v červnu 2017 vrátila ke svému druhému synovi do Iráku. Pomohli jsme jim tedy v pro ně nejkritičtější době a návrat do vlasti se už děl za jejich vlastní prostředky.

Naopak 6. září 2016 byl v rámci sloučení rodin přestěhován z Německa do Prahy nezletilý syn jedné z „našich“ rodin. Jednalo se o zlomovou situaci v celé rodině, kdy byla po měsících odloučení a nejistoty rodina opět pohromadě, což mělo zásadní dopad na jejich vnitřní stabilizaci. Zde musíme velmi poděkovat pracovníkům Ministerstva vnitra za jejich efektivní pomoc, bez které by toto nebylo možné.

V okamžiku uzávěrky této zprávy žije v ČR 34 iráckých křesťanů a budeme pozorně sledovat a informovat, jak se jim u nás bude dařit.

Je třeba také zmínit, že 20. března 2017 uběhl 1 rok od příjezdu posledních Iráčanů do ČR. V souvislosti s tímto datem proběhla schůzka s pracovníky Ministerstva vnitra ČR, kteří konstatovali, že NF Generace 21 splnil všechny své závazky vyplývající ze smlouvy s ministerstvem uzavřené 5. ledna 2016 a na jeho práci nebylo shledáno žádné významné pochybení.

NF G21 se zavázal finančně podporovat irácké křesťanské uprchlíky nejméně jeden rok. Tento slib jsme dodrželi. Díky finanční podpoře od našich partnerů přesahoval zůstatek na účtech NF k tomuto datu několik set tisíc Kč, a proto můžeme v podpoře Iráčanů pokračovat i po tomto datu. Naše pomoc probíhá nadále prostřednictvím již zmíněných odborných organizací a soustřeďuje se na rodiny a osoby, pro které je integrace náročnější a probíhá pomaleji.

Dovolte nám znovu poděkovat všem, kteří se podíleli a podílí na této náročné práci.

Hospodaření za rok 2015: Nadační fond Generace 21

PŘÍJMY v Kč
Přijaté dary na projekt pomoci křesťanským uprchlíkům z Iráku celkem 10 241 231
   z toho od jednotlivců na projekt Irák obecně 3 255 625
   z toho od firem 261 000
   z toho od sborů, farností a křesťanských společenství 525 570
   z toho od nadací 35 000
   z toho od obcí 100 000
   z toho od britské humanitární organizace Barnabas Fund 5 950 746
   z toho specifické dary jednotlivců na pomoc uprchlíkům přímo v Iráku (tábory SPC) 113 290
Projekt „B“: Dary na projekt pomoci české sociálně slabé rodině 36 000
Kursový zisk 14 403
Úroky na BÚ 3 520
Příjmy celkem 10 295 154
VÝDAJE v Kč
Humanitární pomoc pro uprchlíky v Erbílu 418 846
Náklady na hotel a letenku Benjamina Shamouna (Projekt Irák) 19 663
Cestovné Irák – příprava projektu 35 737
Cestovné po ČR 3 561
Poštovné 1 175
Administrativní náklady na přípravu projektu Irák 4 991
Projekt „B“: Nadační příspěvky na pomoc české sociálně slabé rodině 36 000
Kursová ztráta 15
Náklady na platy, odměny, kancelář, telefony… 0
Celkem 519 988
Hospodářský výsledek (rozdíl mezi příjmy a výdaji) 9 775 181

Komentář:

– Během celého roku se shromažďovaly a spořily prostředky na uskutečnění ještě neschváleného projektu. Z více než 10 milionů přijatých v roce 2015 bylo téměř 7,5 milionu přijato až po schválení projektu, tedy po 14. 12. 2016 (pomoc ze strany Barnabas Fundu však byla již předem přislíbená pro případ schválení projektu vládou ČR). Tyto prostředky jsou využívány nyní v roce 2016 na průběh celého projektu – přesídlení a integrace křesťanských uprchlíků z Iráku.
– Protože většina aktivit v roce 2015 směřovala k přípravě a prosazení projektu, který po většinu roku nebyl schválen, neměl nadační fond žádné zaměstnance. Všichni pracovali pro nadační fond bez nároku na odměnu a pracovali ze svých domovů.
– To se v roce 2016 změnilo. Po schválení projektu vládou jsou z vybraných peněz kromě dopravy, ubytování a dalších obvyklých nákladů také placeni odborní pracovníci na integraci, výuku jazyků a koordinaci projektu. Zakladatelé projektu z Nadačního fondu Generace 21 však i nadále pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.
– Ve snaze pomoci přímo uprchlíkům v táborech spravovaných Syrskou pravoslavnou církví a duchovním Benjaminem Shamounem jsme 16. 11. zveřejnili možnost podpořit finančně pod variabilním symbolem „1511“ specificky tuto pomoc. Na tento účel jsme přijali na účet celkem 113 290 Kč. Z komunikace s našimi podporovateli víme, že i mnozí další souhlasí s použitím pomoci přímo v Iráku, proto byla nakonec pomoc navýšena na celkových 10 000 dolarů (248 020 Kč). Další menší pomoc přímo na místě byla distribuována již v létě, a dále již zmíněných 124 010 Kč bylo použito na nákup přímotopů také v prosinci 2015.
– Projekt pomoci sociálně slabé české rodině probíhá na jiném bankovním účtu a jedná se o cílené dary na tento účel, které jsou ve stejné výši poskytovány rodině v nouzi. Tento projekt nesouvisí s hlavním projektem záchrany pronásledovaných blízkovýchodních křesťanů a nemá na něj žádný vliv, je však součástí účetnictví NF G21.

Informace o ochraně podporovatelů a dárců: Nadační fond Generace 21 nezveřejňuje jména fyzických osob a názvy většiny právnických, které podpořili NF v roce 2015 z důvodu ochrany a bezpečnosti dárců. Ze stejného důvodu rozhodnutím správní rady nemá nadační fond transparentní účet, ze kterého by bylo možné pro kohokoli získat informace o dárcích. Všem oprávněným osobám budou informace o dárcích sděleny v kanceláři NF.

NF obdržel za rok 2015 celkem 898 jednotlivých darů na pomoc křesťanským uprchlíkům, z toho:

834 od jednotlivců
48 od sborů, farností a křesťanských společenství
14 od firem (PO)
1 od nadace
1 od obce

 

Hospodaření za rok 2016: Nadační fond Generace 21

PŘÍJMY v Kč
Přijaté dary na projekt pomoci křesť. uprchlíkům z Iráku celkem 2 856 239
   z toho od jednotlivců na projekt Irák obecně 2 071 236
   z toho od firem 87 222
   z toho od sborů, farností a křesťanských společenství 607 093
   z toho od neziskových organizací 648
  z toho specifické dary od jednotlivců na Vánoce pro Iráčany 56 500
  z toho spec. dary od sborů, farností a kř. spol. na Vánoce pro Iráčany 30 540
   z toho specifické dary jednotlivců na pomoc uprchlíkům přímo v Iráku 3 000
Projekt „B“: Dary na projekt pomoci české sociálně slabé rodině 36 000
Úroky na BÚ 6 029
Příjmy celkem 2 898 268
   
VÝDAJE v Kč  
Náklady na dopravu osob z Iráku 851 313
Náklady na přípravu projektu 100 480
Přímá podpora uprchlíkům 207 482
Služby odborných org. v oblasti integr. a soc. péče včetně ubyt. ad. 10 136 302
    a) z toho Centrum multikulturního vzdělávání: Jihlava 1 450 000
    b) z toho Centrum multikulturního vzdělávání: Brno 1 000 000
    c) z toho Slezská diakonie: Český Těšín 3 646 697
    d) z toho Armáda spásy v ČR z.s.: Praha 3 534 621
    e) z toho Žebřík, z.s.: celá ČR 504 984
Právní služby ve prospěch Iráčanů 9 680
Další náklady na projekt 116 926
Projekt „B“: Nadační příspěvky na pomoc české sociálně slabé rodině 36 000
Cestovné po ČR 18 131
Poštovné 2 766
Administrativní náklady 22 966
Náklady na reprezentaci NF 3 256
Kursová ztráta 222 544
Výdaje celkem 11 727 846
   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji -8 829 578
Zůstatek z roku 2015 9 782 320
Zůstatek na konci roku 2016 952 742

Náklady jednotlivých organizací v roce 2016 podle regionů v Kč

Města
Jihlava
Brno
Praha
Č. Těšín
celá ČR
Celkem
Organizace
CMV
CMV
AS
SD
Žebřík
Mzdy (sociálních prac. a koordinátrů)
379 909
236 033
172 946
1 231 409
450 008
2 423 938
Bydlení – společné a dočasné
344 064
401 980
701 803
701 234
0
2 209 757
Bydlení – byty/domy
636 201
217 368
0
853 569
Vybavení bytů/domů
20 250
107 586
325 013
0
438 097
Potraviny
161 696
99 267
72 716
43 526
0
348 502
Doprava po ČR
159 975
14 387
105 718
170 828
8 923
436 280
Osobní vybavení (léky, oblečení, hyg. potř.)
88 551
23 958
167 777
115 072
2 941
378 503
Kapesné
104 560
87 200
720 946
105 233
0
1 017 939
Kursy – český jazyk, integrační, sociální
121 451
17 500
809 554
464 206
0
1 447 950
Provozní režie
89 794
99 425
39 374
272 809
43 112
492 237
Celkem
1 450 000
1 000 000
3 534 621
3 646 697
504 984
10 136 302

Informace o ochraně podporovatelů a dárců: Nadační fond Generace 21 nezveřejňuje jména fyzických osob a názvy většiny právnických, které podpořili NF v roce 2015 z důvodu ochrany a bezpečnosti dárců. Ze stejného důvodu rozhodnutím správní rady nemá nadační fond transparentní účet, ze kterého by bylo možné pro kohokoli získat informace o dárcích. Všem oprávněným osobám budou informace o dárcích sděleny v kanceláři NF.

NF obdržel za rok 2016 celkem 995 jednotlivých darů na pomoc křesťanským uprchlíkům, z toho:
929 od jednotlivců
51 od sborů, farností a křesťanských společenství
14 od firem (PO)
1 od neziskové organizace

 Tato Výroční zpráva byla schválena správní radou NF a revizorkou dne 18. června 2017.