Lidé v NF

Složení Správní rady nadačního fondu:
Martin Čechák, Tomáš Hasmanda, Jan Talafant.