Lidé v NF

Projekt pomoci uprchlíkům z Iráku a Sýrie byl iniciován několika jednotlivci, z nichž vznikl poradní sbor nadačního fondu. Tito lidé se podílejí na jednotlivých jednáních a podle svých možností podporují práci NF. Jsou to:

dan drápal  Dan Drápal  (publicista),

Jan Dezort Jan Dezort (právník, vyjednavač),

KarelSedlacek  Karel Sedláček (manažer, poradce),

David Loula  David Loula (kazatel, aktivista).

frydl-martin-1 Martin Frýdl (mediální poradce)

lmal5 Lenka Malíčková (sociální práce a integrace cizinců)

JT14 Jan Talafant je ředitelem Nadačního fondu Generace 21 a koordinátorem projektu.

DZing Daniel Žingor je manažerem pro integraci přijatých uprchlíků v ČR

Eva R IMGmaly_4366 Eva Řepková komunikuje s partnery a podporovateli projektu a zpracovává databázi nabídek pomoci.

Složení Správní rady nadačního fondu:
Martin Čechák, Tomáš Hasmanda, Jan Talafant.