Otázky a odpovědi

V této rubrice jsme se pokusili napsat otázky, které jsou nám nejčastěji pokládány, a rovnou na ně zde odpovědět. Věříme, že to bude k užitku zájemcům o partnerství s NF G21 i o náš projekt obecně:

Vše, co se týká ubytování

 1. Uvažujeme o poskytnutí ubytování křesťanským uprchlíkům, jak se můžeme přihlásit, co máme dělat?
  Prosím, pošlete nám e-mail se základními údaji, co nabízíte a odkud jste a kontaktními údaji včetně telefonního čísla. Někdo z týmu NF G21 se vám ozve a poskytne vám podrobnější informace.
 1. Jaké ubytování pro křesťanské uprchlíky je potřeba? Jaké je nejvhodnější?
  Rádi budeme evidovat v podstatě jakékoli nabídky na ubytování. Přednost však většinou dostanou nabídky, kde pomoc nenabízí jen osamocený jednotlivec, ale celá skupina dobrovolníků – ideálně místní sbor, či farnost nebo i neformální společenství lidí. Opravdu použitelná nabídka znamená samostatnou plně obyvatelnou (oddělenou) bytovou jednotku nebo domek s kuchyní a sociálním zařízením jen pro přijatou rodinu.
 1. Můžeme přijmout křesťanské sirotky do své rodiny, je taková pomoc potřeba?
  Jsme vděční za každou nabídku pomoci. Na současném seznamu 152 osob však žádní opuštění sirotci nejsou. Ve východních kulturách se téměř vždy osamoceného sirotka ujmou i vzdálenější příbuzní nebo sousedé. V této fázi projektu taková pomoc zatím není aktuální.
 1. Poskytli bychom ubytování, kdo však zaplatí energie, jídlo a další?
  Záleží na dohodě. U každého místa, kde budou rodiny uprchlíků ubytovaní, bude uzavřena smlouva s ubytovatelem. V ní bude jasně zapsáno, co se zavazuje poskytnout, a co se zavazuje poskytovat NF G21. Mnozí podporovatelé mohou nabídnout finanční pomoc a z té mohou být hrazeny různé náklady pobytu jako energie, jídlo, případně část nájmu, výuka češtiny a další nezbytné potřeby. Můžete tedy poskytnout nabídku na ubytování vč. energií, jídla atd., nebo jen ubytování s tím, že na energie, jídlo atd. bude přispívat někdo jiný.
 1. Nemůžeme držet prázdný byt (dům) neomezeně dlouho – potřebuji vědět, kdy uprchlíci přijedou a zda využijete naší nabídky nebo ne. Jak to bude?
  Je nám líto, dokud první z uprchlíků nebudou na území ČR nebo nebude ze strany českých úřadů potvrzeno jasné datum jejich příjezdu, nemůžeme zaručit, kdy přesně dorazí. Po jejich příjezdu bude následovat období 1-3 měsíců, kdy budou společně na jednom místě absolvovat základní přijímací procedury jako lékařské prohlídky, základní intenzivní kurs češtiny a další. Potom budou rozmístěni do jednotlivých míst, kde jim je nabízena pomoc. V tomto mezidobí už se bude rozhodovat kdo, kam a kdy půjde a bude jasno. Zatím jsou nabídky na ubytování nezávazné a snažíme se je stále aktualizovat.
 1. Jak se s přijatými uprchlíky domluvíme? Jaké umí řeči?
  Mateřštinou křesťanů z ninivské pláně je aramejština, zřejmě všichni mluví i arabsky. Anglicky se domluví jen menší část z nich. Během prvních měsíců v ČR však absolvují základní intenzivní kurs češtiny, proto by měli již v okamžiku příchodů do jednotlivých bytů ovládat alespoň základní české fráze a výuka češtiny bude pokračovat i dál. Pro komplikovanější situace bude pro celou ČR zajištěno několik překladatelů z arabštiny, kteří budou moci telefonicky pomoci nebo v naléhavých případech i přijet.
 1. S jakým předstihem se dozvíme, že jsme byli vybráni a že budou u nás ubytováni někteří z uprchlíků?
  Kontaktovat vybrané dobrovolníky nabízející ubytování budeme, jakmile bude jisté, kdy uprchlíci dorazí do ČR, případně krátce po tom, kdy do ČR dorazí. V té chvíli bude zbývat minimálně měsíc (spíše tři měsíce) do chvíle, kdy budou uprchlíci na tato místa rozmístěni.
 1. Jak budou vybírány uprchlické rodiny na jednotlivá nabízená místa k ubytování?
  Bude třeba vyhodnotit kvalitu i jedinečné vlastnosti jednotlivých nabídek na ubytování a spárovat ji s potřebami a požadavky imigrantů. Některá kritéria jsou napsána u odpovědi na otázku č. 2. Dále se však bude hledět na to, aby vyznání imigrantů a poskytovatelů ubytování bylo co nejbližší, bude se hledět na to, zda jsou v místě nabídky práce a také např. zda přijíždějící rodina upřednostňuje pobyt na venkově, či ve městě.
 1. Až uprchlíci přijedou do ČR, kde budou ubytováni? Půjdou hned celé rodiny na místa, kde jednotlivým rodinám dobrovolníci nabízí ubytování?
  Dosavadní plán předpokládá, že po příjezdu budou společně 1-3 měsíce na jednom místě, kde bude probíhat základní intenzivní kurs češtiny, lékařské prohlídky a další povinné integrační procedury. Až potom budou rozmístěny na jednotlivá místa, kde dobrovolníci nabízejí ubytování.

Vše co se týká finanční pomoci

 1. Mohu jednorázově přispět na váš projekt?
  Rozhodně ano. Váš dar bude použit na náklady přípravy projektu, transportu a prvního roku pobytu imigrantů do ČR.
 1. Má smysl, abych přispíval finančně pravidelnou měsíční částkou?
  Rozhodně ano. Váš dar bude použit na úhradu měsíčních nákladů imigrantů v ČR.
 1. Jak mohu přispět ze zahraničí v jiné měně než v Kč? Má to smysl?
  Má to smysl. NF G21 zřídila multiměnový účet, na který lze zasílat finanční dary ve většině běžných světových měn s minimálními či nulovými poplatky ze strany NF G21. O podrobnější informace si prosím napiště.
 1. Chtěl bych přispět, ale jen pokud se projekt podaří a uprchlíci přijedou do ČR. Pomůže vám, když se předem zavážu k takové pomoci?
  Rozhodně ano. Závazné přísliby finanční pomoci NF G21 pomáhají plánovat výdaje a vytvářet rozpočet až na rok dopředu.
 1. Co mám udělat pro to, abych dostal potvrzení pro daňové účely?
  Pokud plánujete poslat, či pravidelně posílat finanční dar(y) na účet NF G21 a máte zájem o daňové potvrzení, prosím, napište si o něj. Stačí, když uvedete své jméno, adresu a číslo účtu, ze kterého dar posíláte. Variabilní symbol dnes není většinou nutný, ale pro vlastní jistotu si ho sami můžete zvolit (např. část svého telefonního čísla).
 1. K čemu je užitečné daňové potvrzení o daru nadačnímu fondu?
  Každý, kdo platí daně, může toto potvrzení přiložit k daňovému přiznání (v případě zaměstnanců předat účetní) a podle zákona mu bude vrácena část daní, které zaplatil. (Podrobnosti viz Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. §15).
 1. Jakými finančními prostředky NF G21 disponuje? Tvrdíte, že jste připraveni rok všechno platit – máte na to vůbec?
  NF G21 má na svých účtech již přijaté dary od dobrovolných dárců, další české neziskové organizace mají na svých účtech další finanční prostředky, které se zavázaly použít na projekt NF G21 v okamžiku, kdy to bude potřeba. K tomu v případě, že bude zahájen přesun křesťanských uprchlíků do ČR, závazně přislíbili další jednotlivci z ČR další zhruba milion Kč. Dále je NF G21 v partnerskému vztahu s velkou britskou humanitární organizací Barnabas Fund a dalšími dvěma významnými zahraničními iniciativami, které přislíbily okamžitě při zahájení projektu poskytnout další miliony. Tedy ano, NF G21 je skutečně připraven díky svým partnerům zmíněné náklady uhradit.
 1. Kolik má NF G21 zaměstnanců, jaké má kancelář nadačního fondu náklady a kolik vůbec stojí provoz NF?
  Všichni, kdo pracují pro NF G21 to dosud dělají zdarma nebo jsou placeni ze zdrojů mimo nadační fond (tedy žádní zaměstnanci). Také pracují ze svých domovů nebo svých soukromých firem, takže NF neplatí žádné náklady za kancelář. Jedinými náklady jsou zatím proplácení cestovného po ČR, nebo za cesty do Iráku (ty jsou však propláceny z konkrétních darů určených právě na tyto účely). Všichni se snaží, aby co nejvíce peněz zůstalo na přímou pomoc uprchlíkům. V budoucnu po příjezdu uprchlíků se však počítá s tím, že bude třeba zaměstnat a platit odborníky na péči, integrační, jazykové a další služby.

Jiné možnosti pomoci

 1. Nabízíme oblečení, nábytek, elektroniku, hračky, materiální pomoc, máte o to zájem?
  Velmi děkujeme, prosím, ozvěte se nám, pošlete nám na sebe kontaktní informace a v okamžiku, kdy bude pomoc, kterou nabízíte potřeba, budeme vás kontaktovat. Zatím nejsme schopni materiální pomoc přijímat předem a skladovat.
 1. Nabízíme výuku češtiny, překlad z arabštiny, jinou odbornou a integrační pomoc, jak se můžeme zapojit?
  Tento druh pomoci bude nesmírně důležitý, prosím, ozvěte se nám, pošlete nám na sebe kontaktní informace, domluvíme se na podmínkách spolupráce a v okamžiku, kdy bude potřeba pomoc, kterou nabízíte, budeme vás kontaktovat.

Další témata

 1. Proč jsou na seznamu NF G21 právě křesťané?
  Právě křesťané jsou hlavní skupinou obyvatel, kteří jsou cílem vyhlazování a genocidy ze strany tzv. Islámského státu a jediným řešením jejich budoucnosti je vystěhování. Zároveň právě křesťanům nabízejí naši partneři pomoc. Dá se tedy říct, že právě křesťanům umíme pomoci a zajistit jim přijetí, ubytování a další pomoc.
 1. Plánujete pomoc i uprchlíkům – křesťanům, kteří jsou již v Evropě (v Řecku, Itálii, Maďarsku atd.)?
  V tuto chvíli se plně koncentrujeme na pomoc křesťanům bezprostředně ohroženým na životě ze strany tzv. Islámského státu, konkrétně skupině 152 lidí na seznamu NF G21. A až (pokud) se tento projekt podaří, budeme zvažovat, jak v pomoci dalším křesťanským, případně jezídským uprchlíkům pokračovat dál.
 1. Proč nepomáháte i muslimům?
  Uvědomujeme si, že i někteří muslimové jsou oběťmi války a potřebují pomoc. NF G21 však považuje křesťany a také jezídy za nejohroženější skupiny obyvatel Iráku a Sýrie. Právě jim hrozí genocida a novodobý holocaust, a to jen kvůli jejich vyznání. Zároveň naši partneři nabízející pomoc ji umí poskytnout právě těmto lidem. Dalo by se tedy říct, že právě křesťanům (případně i jezídům) umíme pomoci. Na to, jak efektivně pomoci muslimům, se soustřeďují jiné organizace.
 1. Na vašem seznamu jsou jen křesťané, plánujete pomoci také jezídům?
  Podle našich informací i zkušeností jezídé zatím nejeví velký zájem opustit svou vlast. Pokud se setkáme s některými, kteří budou mít zájem odcestovat do ČR, budeme se jim v budoucnu snažit pomoci stejně jako křesťanům. Dosud nás o pomoc žádají výhradně křesťané.
 1. Proč je na vašem seznamu právě těchto 152 lidí?
  Hlavním kritériem výběru těchto 152 osob byl fakt, že tyto lidi ZNÁME prostřednictvím našich spolupracovníků, kteří v Iráku dlouhodobě pracují. Máme bezpečně potvrzeno, že tito lidé jsou křesťané, máme potvrzeny jejich příběhy, které beze změny vyprávěli již před tím, než existovala možnost dostat se do ČR. Dalším kritériem je jejich zájem dostat se právě do ČR a v ČR i zůstat. Samozřejmostí je, že patří mezi pronásledované a na životě ohrožené lidi, kteří strádají mimo své domovy v uprchlických táborech a v dočasných ubytovacích prostorech na pro ně cizím kurdském území.
 1. Jak daleko je vyjednávání s českou vládou a úřady? Je váš projekt tedy schválen?
  Odpověď na tuto otázku se stále mění a zatím můžeme říct, že se posunuje k lepšímu. Doporučujeme sledovat rubriku „Aktuální informace,“ kde se snažíme doplňovat zprávy o nejnovějším vývoji projektu.
 1. Můžete přijet a udělat u nás ve městě veřejnou přednášku?
  Nejsme schopni reagovat na množství pozvánek, které přicházejí. Navíc se úzce specializujeme na konkrétní projekt NF G21 a většina lidí z našeho týmu nejsme odborníky na uprchlickou problematiku obecně a nejsme kompetentní reagovat na dotazy veřejnosti, které se týkají jiných témat souvisejících s uprchlíky. Nicméně výjimečně se mohou objevit zvláštní důvody, aby někdo z nás přijel, takže jistě nás můžete požádat.