Dokumenty

Spolu s týmem našich poradců jsme formulovali důvody, jaké uprchlíky a proč přijmout ze Sýrie a z Iráku:

Koho a proč je vhodné přijmout do ČR jako uprchlíky ze Sýrie a Iráku

Definice cílové skupiny: Nejvíce ohrožené komunity tohoto regionu (např. křesťanské, příp. i jezídské* rodiny z těchto států s dětmi, případně sirotky)

Důvody proč je velmi potřebné a bez obav možné přijmout uvedené komunity do ČR:

1) Jsou v bezprostředním ohrožení života a zdraví.
2) Představují pro ČR zanedbatelné bezpečnostní riziko v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
3) Jejich pobyt v ČR nepředstavuje riziko ani pro ně, neboť nemohou být následně obviněni, že opustili muslimské vyznání (včetně následků).
4) Znají důvěrně prostředí, ve kterém po generace až donedávna žili, a mohou dobře posloužit i bezpečnostním a ekonomicko-politickým zájmům ČR v regionu.
5) Urychlené konání v této věci pomůže nejen těmto významně postiženým komunitám v krajní nouzi, ale také napomůže proaktivně naplnit případné kvóty uprchlíků, které se pokoušejí prosadit některé státy EU. Tím umožní ČR, aby si včas vybrala uprchlíky nejvhodnější pro její zájmy (viz body 3 a 4).
6) Přijmutí těchto uprchlíků přispěje k dobrému jménu ČR, což může mít příznivé ekonomicko-politické důsledky pro naši zem.

_________________________

Smyslem druhého dokumetu je formulovat úkol a také možnosti NF G21:

Co nabízí Nadační fond Generace 21 (NF G21)

Cíl: Pomoc lidem z Iráku a Sýrie perzekuovaným kvůli jejich vyznání. Dovést je do bezpečí v ČR a pomoci jim se začleněním do společnosti.

K naplnění tohoto cíle má NF G21 následující předpoklady:

1) Prostřednictvím několika spolupracovníků přímo z oblasti má možnost zajistit jmenné seznamy uprchlíků z křesťanských a jezídských* komunit, kteří nejsou bezpečnostním rizikem pro ČR.
2) Má k dispozici a dále rozšiřuje seznam krátkodobých a střednědobých ubytovacích kapacit v ČR, které jsou k dispozici okamžitě nebo v blízké době.
3) Má přislíbeny a shromažďuje finanční zdroje na pokrytí nákladů na dopravu, ubytování, stravu, pojištění a další nutné náklady na přijetí těchto uprchlíků.
4) Shromažďuje nabídky tuzemských především křesťanských komunit, které jsou připraveny prakticky pomáhat v každodenním životě případným přijatým uprchlíkům a jejich rodinám.
5) NF G21 je připraven na spolupráci při aplikaci integračního programu pro ty uprchlíky, kteří by zůstali v ČR, aby jim byla poskytnuta psychologická a duchovní podpora, zajištěna jejich jazyková adaptace, vzdělávání, právní podpora a vytvořeny pracovní příležitosti s cílem integrace do společnosti v České republice.
6) NF G21 nabízí spolupráci s příslušnými orgány, organizacemi, politiky a médii a všemi lidmi dobré vůle, kteří jsou ochotní a příslušní k této spolupráci.

Pozn.: Jezídové jsou nepočetná komunita, která dědí prvky z hinduismu, tradičního perského monoteismu, judaismu, křesťanství, gnosticismu a islámského súfismu. Jezídismus v sobě nemá prvky expanze a nepřijímá konvertity.