Aktuální informace

Červenec 2017: Zveřejněna výroční zpráva (společná za roky 2015 a 2016)
Činnost Nadačního fondu Generace 21 od roku 2015 tvoří souvislý celek, který je téměř nemožné „rozdělit“ podle kalendářních roků. Proto jsme se rozhodli „příběh“ NF zachovat vcelku a pouze ho doplnit o události až do dne uzávěrky výroční zprávy v červnu 2017. Hospodaření nadačního fondu za účetní rok 2016 a další informace je možné nalézt ke konci této zprávy.

31. 12. 2016: Rok zakončujeme v klidu
Na obou místech, kde žijí iráčtí křesťané, proběhly poslední měsíce roku poměrně v klidu. Další z Iráčanů si našli práci – pracují ve stolařské dílně, IT společnosti, jako řidič, v gastronomii atd. Objevují se pozitivní články o povedené části projektu jako například tento.

Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům za pomoc v letošním roce a přejeme všem klidný a dobrý rok 2017!

22. 9. 2016: Jedna rodina se vrátila do Iráku, jedna osoba přijela z Německa
Dnes na vlastní náklady odletěla zpět do Iráku šestičlenná rodina uprchlíků z programu NF Generace 21. Důvodem je několik faktorů, od zdravotních problémů, přes problémy psychické až po pocit, že se za posledních několik měsíců situace v Iráku mění k lepšímu tak, jak je islámský stát zatlačován ze svých pozic. Jakkoliv NF Generace 21 tento pocit bezpečí nesdílí a je přesvědčen, že zde křesťanům nadále hrozí pronásledování a nebezpečí smrti, rozhodnutí rodiny respektujeme. Pokud jsme tím, že na několik měsíců odešli z prostředí, kde mohl být kdokoliv z nich unesen, mučen nebo zabit, alespoň jednoho z nich zachránili, stálo to za to a přejeme jim mnoho štěstí.

Naopak, před několika dny se podařilo v rámci slučování rodin připojit k jedné z iráckých rodin v našem programu nezletilého syna, který dosud pobýval se strýcem v Německu.

V tuto chvíli je tedy 35 Iráčanů v péči NF Generace 21 na území ČR. Někteří z nich již pracují a všechny děti chodí do školy.

8. 7. 2016: Pokračujeme dál
– Všech 40 Iráčanů, jejichž pobyt v ČR financujeme, již bydlí v bytech, daří se jim dobře, dále se učí česky, první z nich začínají pracovat, některé děti se chystají na letní tábory. Děkujeme všem, kteří náš projekt nadále podporují, vaše dary jsou využívány na pomoc při jejich začleňování do normálního života.

– Ohrazujeme se proti stížnostem, že v Jihlavě a na Okrouhlíku bylo špatně postaráno o Iráčany, kteří později opustili péči NF G21 a odjeli ilegálně do Německa. Měli dostatek jídla, čisté vody i lékařské péče ve stejné úrovni jako všichni občané ČR, důstojné bydlení a navíc osobní péči místních obětavých pracovníků a dobrovolníků. Jen připomínáme pár fotografií z jejich pobytu v ČR: ZDE. Jejich kritiku připisujeme uprchlickému stresu, který se podle psychologů velmi často projevuje stížnostmi právě na ty, kdo uprchlíkům pomáhají.

– Také bychom chtěli komentovat spekulace některých médií, že „zvažujeme, že do Česka přivedeme další uprchlíky“: O ničem takovém v dohledné době neuvažujeme, médiím bylo pouze sděleno, že pokud by se zásadně změnila situace, někdy v budoucnosti pokus o něco takového zcela nevylučujeme.

21. 5. 2016: Projekt pokračuje: financujeme péči o 40 křesťanských uprchlíků z Iráku
V současné době pobývá na území ČR 40 křesťanských uprchlíků, které NF G21 dopravil z Iráku. Z nich 19 (4 rodiny) jsou v péči Slezské diakonie a již bydlí každá rodina samostatně v bytech v Českém Těšíně. Podrobnější informace můžete najít na stránkách: http://uprchlicikoor.wix.com/karmel. Dalších 21 Iráčanů je v Praze v péči Armády spásy. Zde jsou někteří v bytech, u ostatních by k přestěhování ze společného bydlení mělo dojít v následujících týdnech. Na obou místech pokračuje výuka češtiny, část dětí chodí do školy a všichni jsou za pomoc velmi vděční a zatím mají v plánu zůstat v ČR.

V předchozích týdnech došlo k těmto událostem:
– 25 Iráčanů se vzdalo péče NF G21 i azylu a odjeli do Německa, kde stále přebývají v některém z uprchlických zařízení. Zde probíhá správní řízení a jejich budoucnost zůstává nejasná.
– 8 Iráčanů se na vlastní žádost a vlastní náklady vrátilo zpět do Iráku z důvodu stesku dědečka po domově.
– Ministr vnitra Chovanec pozastavil příjezd dalších iráckých uprchlíků v rámci projektu NF G21 a dne 7. dubna Vláda ČR potvrdila rozhodnutí ministra vnitra a přijímání dalších křesťanských uprchlíků ukončila.
– Dalších 16 Iráčanů se nejprve pokusilo odcestovat do Německa, ale policie ČR jim to neumožnila a v následujícím týdnu (21. dubna) souhlasili s dobrovolným návratem do Iráku. Nyní se tam nacházejí ve velkých problémech a údajně svého rozhodnutí velmi litují.

Do ČR tedy bylo umožněno přicestovat celkem 89 uprchlíkům z původního počtu 153 a nyní jich zde zůstává 40. Stále považujeme za správné, že projekt proběhl a probíhá a nyní všechnu energii věnujeme vzácným lidem, kteří zůstali v ČR.

18. 4. 2016: Předána finanční pomoc dvěma rodinám, které na poslední chvíli nemohly přijet do ČR
Děkujeme za spolupráci Nadačnímu fondu Nehemia, který po vzájemné dohodě poslal 500 amerických dolarů každé ze dvou rodin, které původně měly přijet do ČR 9. dubna. Těmto rodinám vznikly významné škody zrušením jejich přesídlení na poslední chvíli. Takto byly alespoň částečně kompenzovány a finanční dar byl i vyjádřením toho, že nám jejich další osud není lhostejný.

14. 4. 2016: Tisková zpráva: Informace o vývoji projektu Nadačního fondu Generace 21
Potvrzujeme, že si dnes dalších 16 uprchlíků z Brna vyzvedlo od českých úřadů své cestovní doklady. Jejich další záměry neznáme a nemůžeme je nijak komentovat, stejně jako to, kde se pohybují nebo jaké jsou případné možné následky a souvislosti jejich dalších kroků.

Nadační fond Generace 21 si dal za cíl zachránit lidské bytosti z místa, kde jim hrozí smrt, a to také splnil. Naplňuje též naplánovanou podstatu projektu:
– O uprchlíky se stará a je připraven postarat se i nadále o ty, kteří mají o podporu zájem, a to minimálně po zbytek prvního roku.
– Je připraven jim pomoci najít práci a začít nový život v této zemi.

Objevily se však bohužel faktory, které NF G21 nepředvídal. Někteří z uprchlíků se rozhodli odejít, aniž by vyzkoušeli skutečný život v této zemi, s naší podporou a mezi lidmi, kteří je byli připraveni přijmout s láskou mezi sebe. V tom jim nemůžeme zabránit.

Stále jsme přesto přesvědčeni, že naše aktivita není zbytečná – vedle záchrany životů také proto, aby otevřela diskusi a některé věci časem vyjasnila.  Nadále se staráme o ty uprchlíky, kteří si váží pohostinnosti České republiky.

Tým Nadačního fondu Generace 21

7. 4. 2016: Fotopříběh: Jaké to měli uprchlíci na Okrouhlíku
06_20160227224
V poslední době se začaly v médiích objevovat spekulace o stížnostech skupiny iráckých uprchlíků z Okrouhlíku na péči, která se jim dostávala, a důvodech, proč nechtěli, aby o ně dále pečoval Nadační fond Generace 21. Nechceme vést hádku přes média, která je ponižující pro obě strany, ani nechceme těmto již tak nešťastným lidem dále ubližovat. Na druhou stranu však také cítíme odpovědnost ke všem, kdo se v Jihlavě o tuto skupinu starali. Samozřejmě nejsme dokonalí, nicméně tito lidé uprchlíky přijali s otevřeným srdcem a věnovali jim spoustu svého osobního volna, peněz a především lásky. Snažili se jim dát vše tak, aby se cítili jako doma a přechod do nové země zvládli co nejlépe, a nyní se na jejich hlavy snáší kritika. Podle rčení „jedna fotografie vydá za tisíc slov“ proto nabízíme pár momentek ze života této skupiny jak na Okrouhlíku samotném, tak třeba z různých výletů a aktivit, které absolvovala. Obrázek o péči, kterou jihlavští uprchlíci dostali, si tak každý může udělat sám.

6. 4. 2016: Současný stav projektu NF G21
– 25 osob z projektu NF G21 opustilo program NF, vzdalo se azylu ČR a vstoupilo nelegálně na území Německa. Nebylo to rozhodnutí všech 25, ale podle našich informací 2 muži ze skupiny zřejmě přesvědčili ostatní. Jeden z uprchlíků nám například uvedl, že by raději zůstal v ČR, že se mu zde líbí, ale rodina ho donutila.
– 8 osob odlétá zítra z Prahy zpět do Iráku. Důvodem je muž, 63 let, který nám řekl, že „chřadne a umírá“ a chce zemřít v Iráku. Žel kvůli silným rodinným vazbám se s ním vrací i manželka a dvě dcery s částí rodiny. Tato rodina nám nikdy nelhala, jsou vděční za péči, na nic si nestěžují a stydí se a omlouvají, že to nedokázali předvídat předem.
– 56 uprchlíků zůstává v péči integračních pracovníků v Praze, Brně a ve Slezsku a v tuto chvíli deklarují, že chtějí zůstat v ČR. Integrační proces pokračuje podle plánu a neobjevily se žádné závažnější problémy.
– 9 osob mělo přicestovat z Iráku do ČR v sobotu 9. dubna. Pozastavení projektu jim způsobilo vážné škody – již prodali některý osobní majetek, domlouvali opuštění svého ubytování a děti odhlásili ze škol.
– 55 osob mělo podle původního plánu přijet na přelomu května a června.

31. 3. 2016: Tisková zpráva: Informace o vývoji projektu Nadačního fondu Generace 21
Tak, jako po celou dobu trvání projektu na záchranu 153 iráckých křesťanů i nadále Nadační fond Generace 21 pokračuje v politice informační otevřenosti. Od začátku jsme si byli vědomi toho, že pracujeme s lidmi a počítali jsme s tím, že se na naší cestě za záchranou 153 životů objeví i potíže. Ty nyní nastaly.

Někteří iráčtí křesťané z Okrouhlíku u Jihlavy vyjádřili nespokojenost se svou budoucností. I přes intenzivní dialog důvody skutečně neznáme a vlastně ani nevíme, jak si svou budoucnost představují. V tuto chvíli dostáváme od skupiny různorodé informace o tom, jaké budou její další kroky. Nevíme, zda opustí Českou republiku a pokusí se usadit v jiné členské zemi EU, zůstanou v ČR a vystoupí přitom z programu NF G21, nebo zda se vrátí do Iráku. Každou chvíli dostáváme od skupiny jiné informace a z tohoto důvodu nejsme schopni dát veřejnosti žádnou bližší specifikaci. To je také důvod, proč jsme v tuto chvíli odložili podání žádosti o přidělení bytů rodinám uprchlíků v Jihlavě. Nadační fond Generace 21 nadále vede se skupinou z Okrouhlíku dialog, nabízí pomocnou ruku a je připraven v případě zájmu z její strany poskytnout této skupině i v budoucnu podporu v plném rozsahu.

Dalším bodem, který řešíme, je fakt, že v Brně se jedna osmičlenná rodina rozhodla k návratu do Iráku. Důvod je jediný: prarodičům se zoufale stýská a chtějí umřít v rodné zemi. Vzhledem k silným rodinným vazbám s nimi chce odjet celá rodina.

Nadační fond Generace 21 nabídl lidem, kteří jsou v situaci evropských židů ve třicátých letech, možnost zvážit svou budoucnost a rozhodnout se, zda opustí svou vlast a učiní tak preventivní krok k záchraně svých životů a životů svých dětí. Jejich rozhodování je složité: na jedné straně se v Iráku stále ještě nějak dá žít, na straně druhé je evidentní, že nad hlavou visí riziko dalších, ještě horších násilností, postupující genocidy a ohrožení životů. Odchod z vlasti proto logicky provázejí pochybnosti a psychické problémy – nejen v okamžiku rozhodnutí, ale také v následujícím období, kdy je nutné vyrovnat se s novou realitou. Dnes se ukazuje, že to někteří z uprchlíků neunesli. Nesuďme je – představme si sami sebe po několika týdnech v nové zemi v podobné situaci.

Nelitujeme, že jsme se pustili do naší aktivity na záchranu 153 lidských životů. Integrace 2/3 všech uprchlíků, kteří přijeli, stále probíhá dobře. Iráckým křesťanům jsme nabídli pomocnou ruku v situaci, kdy sice umírají, jsou unášeni a mučeni, ale ještě stále mohou ze země vycestovat. Později by už mohlo být pozdě. V roce 1947 žilo v Iráku podle odhadů zhruba 4,7 milionu křesťanů, v roce 2003 to bylo 1,4 milionu a dnes se jejich počet odhaduje na 200 – 400 tisíc. Jakmile budeme mít od skupiny na Okrouhlíku více informací o jejich dalších krocích, budeme veřejnost informovat.

22. 3. 2016: Příběh Nadačního fondu Generace 21
Dnes jsme přidali přímo do „menu“ na naše internetové stránky podrobný příběh NF G21 a celého projektu od jeho počátku až do této chvíle. Zájemci se v něm mohou dozvědět různé dosud nepublikované podrobnosti o tom, co předcházelo vzniku projektu, kdo a jakým způsobem je nebo byl do něho zapojen, jak probíhal výběr osob na seznam NF G21, proč a jak dochází na seznamu ke změnám; součástí je také předběžná zpráva o hospodaření NF za rok 2015 a další informace. Věříme, že tento „příběh“ přispěje k informování našich příznivců i dalších, kteří se o projekt zajímají.

20. 3. 2016: Do ČR přiletělo dalších 21 křesťanských uprchlíků z Iráku
V doprovodu Jana Dezorta z NF G21 a Petra Janouška z Armády spásy přicestovalo dnes odpoledne do Prahy dalších 21 uprchlíků z Erbílu – nakonec o dva méně, než bylo plánováno. Z celkového počtu 153 jich je v ČR nyní 89. Většina z nové skupiny bude v první fázi společně ubytována v Praze v Braníku, ostatní se připojí ke skupině ve Slezsku. Opět děkujeme všem podporovatelům a příznivcům za důvěru a neutuchající přízeň, bez které by nebylo možné pokračovat dál.

Reportáž ČT z jejich příletu můžete shlédnout zde (od 123. minuty záznamu).

15. 3. 2016: Tento týden přiletí dalších 23 křesťanů z Iráku
Tuto neděli by mělo do Prahy dorazit dalších 23 křesťanských uprchlíků z Iráku – sedm dospělých mužů, šest dospělých žen a deset dětí a mladistvých ve věku od osmi do sedmnácti let. Část z nich doplní skupinu ve Smilovicích u Třince a část najde dočasný domov v Praze. Pokud vše proběhne podle plánu, bude v ČR již 91 z 153 Iráčanů, jejichž přijetí schválila v prosinci vláda ČR.

1. 3. 2016: Vyjádření ke vztahu Nadačního fondu Generace 21 a Salmana Hasana
Dovolte, abychom v dnešním příspěvku odpověděli na množící se dotazy týkající se vztahu Nadačního fondu Generace 21 a Salmana Hasana.

Nadační fond Generace 21 je apolitický a neideologický projekt. Naším cílem je zachránit 153 lidských bytostí a dát jim šanci na nový život. Nemůžeme zachránit všechny, kdo jsou ohroženi, a křesťany jsme vybrali především proto, že patří mezi nejohroženější. Nevymezujeme se vůči žádnému náboženství a jsme toho názoru, že je správné podat pomocnou ruku každému, kdo je ohrožen na životě, aniž sám někoho ohrožuje.

S tímto naším postojem také souvisí „paradox neutrality“. V dnešní společenské situaci se mnozí vůči někomu či něčemu vymezují a mají sklon patřit na tu, či onu stranu. Naše aktivita, která přináší milosrdenství bez postranních úmyslů či ideologického zabarvení, má paradoxně podporovatele v téměř všech částech názorového spektra a veřejně nám vyjádřili podporu lidé, kteří jinak zastávají vzájemně odlišné názory.

Mezi jedno takové názorové křídlo patří i Salman Hasan. Salman Hasan nereprezentuje (a není členem) NF Generace 21 a jeho představitelé se s řadou jeho politických názorů neztotožňují. Salman Hasan reprezentuje vlastní uskupení ICOM. Jsme mu vděčni za to, že v předchozích fázích projektu Nadačnímu fondu pomohl získat kontakty na charitativní pracovníky a křesťanskou komunitu v Iráku, významně nám pomáhal s koordinací prací na místě, tlumočením a zajišťováním dokumentů, do čehož investoval mnoho svého času a energie. Do této doby nám poskytoval další konzultace a kontakty, a to na zcela praktickém, neideologickém základě. Této jeho pomoci, bez které by nebylo možné přesídlované osoby zachránit, si velmi vážíme. Jakkoliv se snažíme pochopit trauma, které prožil, když mu bojovníci islámských milicí zavraždili bratra, a jakkoli si vážíme jeho statečnosti a upřímnosti, neodpovídáme za jeho osobní politické názory.

Jak se ukazuje, na některých myšlenkách, jako je pomoc bližnímu v nouzi, se dokáží shodnout lidé z různých stran názorového spektra. Nechceme být záminkou pro další vyhrocování společenské situace v České republice. Raději budeme projektem, který v této zemi podpoří klidnou diskusi.

Tým Nadačního fondu Generace 21

19. 2. 2016: Dalších 41 křesťanských uprchlíků je v ČR

Na Pražské letiště Václava Havla dorazilo po namáhavé cestě dalších 41 křesťanských uprchlíků. Všichni jsou Iráčané; 33 z nich přicestovalo přímo z iráckého Erbílu (za doprovodu Dana Drápala, Jana Talafanta a Salmana Hasana), 8 cestovalo z libanonského Bejrútu (za doprovodu Marka Kulta), kde získali statut uprchlíků UNHCR. Z celkového počtu 153 uprchlíků schválených vládou ČR jich je na našem území již 68. Z toho 30 na Okrouhlíku u Jihlavy, 24 v Brně a 14 ve Smilovicích u Třince. Podle posledních informací všichni dorazili do míst svého dočasného bydliště v klidu a v pořádku.

Další plány předpokládají ještě tři skupiny z Iráku – ta nejbližší by měla dorazit v druhé polovině března. Část zbývajících uprchlíků by se měla přidat k těm, co jsou již ve Smilovicích, další by měli být v Praze, případně v Liberci a Olomouci.

Za NF G21 bychom chtěli poděkovat ze velikou vlnu solidarity a projevů podpory tohoto projektu z celé naší země. Bez toho by nebylo možné pokračovat dál.

13. 2. 2016: Prohlášení Nadačního fondu Generace 21 k pokračující protiuprchlické kampani TV Prima

– Především opakujeme sdělení z našeho prvního vyjádření, že se omlouváme za nevhodná slova, která byla vyslovena. Nebyla však v žádném případě vyslovena v síle, dikci, ani souvislostech, jak je prezentovala TV Prima.

– V první reportáži TV Prima použila nepravdivý synchronní překlad – tento fakt dosud nevysvětlila. Vynechala z přímé řeči pozitiva a naopak přidala negativa. Fakt, že nyní zveřejnila jinou, dosud neznámou část nahrávky, z níž v reportáži synchronní překlad doplnila, na tom nic nemění. Navíc v dnešní reportáži použila nepravdivá tvrzení – Nadační fond Generace 21 nikdy neřekl, že popírá vyřčená slova – u rozhovoru jsme nebyli a proto jsme TV Prima požádali o nahlédnutí do hrubého materiálu. S omezenou znalostí, kterou jsme měli, jsme pouze upozornil na rozpor mezi synchronním překladem a originálem v původní reportáži, a ten platí. Slovní spojení zaznělo jinde – vložit jej do úst člověku v synchronním překladu, kde to neříká je nepřípustné. Navíc, dle vyjádření George Batto se slova o stáji nevztahovala k jihlavským bytům, byla míněna obecně. Reportér však tyto dvě věci spojil a hrubě tak poškodil náš vztah k městu i projekt jako takový.

– Významnou částí sdělení pana Batta a rozhovorů uprchlíků s redaktorem byla vyjádření vděčnosti za pohostinnost a laskavost lidí v ČR, místo toho se reportáž plně soustředila na několik nešťastných slovních vyjádření, která vyzněla negativně. Reportér, který se na místě tvářil jako přítel, tak hrubě zneužil důvěru lidí, kteří mají orientální mentalitu a nulové zkušenosti s médii.

– Fakt, že křesťané jsou v Iráku vzdělaná část populace, a tedy lidé, kteří byli před vyhnáním z domovů dobře zabezpečeni, opakujeme od začátku, stejně jako fakt, že právě proto se mohou začlenit do české společnosti. Přivážíme je proto, že jim v zemi jejich původu jde o život, ne proto, že chodí v hadrech. Židé v nacistickém Německu byli podobně vzdělaní a majetní, než je odvezli do koncentračních táborů. Navíc jsme také jasně oznámili, odkud přicházejí a je veřejně známé, že první skupina se již před delším časem dostala z Iráku do Bejrútu. Zde žila v relativně lepších podmínkách, navíc se statutem uprchlíků UNHCR. Tito lidé ale nejsou ekonomičtí uprchlíci, v případě návratu z Libanonu, kde našli pouze dočasné útočiště, do Iráku, by byli v ohrožení života. Reportáž z toho udělala senzaci, která senzací není. Na cestu do ČR nyní čekají další lidé z uprchlických táborů v Iráku.

Skutečně nechápeme, co TV Prima v této zjitřené společenské atmosféře vede k dalšímu rozdmýchávání xenofobních nálad a ničení lidských osudů. Dnešní reportáž TV Prima chápeme jako zcela jasnou pomstu subjektu, který si dovolil zpochybnit korektnost jejich zpravodajství, a jako snahu projekt na záchranu 153 křesťanů zničit. Politikou Nadačního fondu Generace 21 je nicméně od samého počátku otevřenost a budeme v tom pokračovat navzdory této špatné zkušenosti s jedním bulvárním médiem.

Děkujeme všem podporovatelům a partnerům, kteří nám vyjádřili důvěru i v této nepříjemné situaci.

Tým Nadačního fondu Generace 21

12. 2. 2016: Vyjádření Nadačního fondu Generace 21 k reportáži zpravodajství TV Prima ze dne 11.2.2016 o křesťanských uprchlících

Chtěli bychom uvést na pravou míru reportáž TV Prima z hlavního večerního zpravodajství ze dne 11.2.2016, v níž se jeden z uprchlíků údajně velmi kriticky vyjádřil o nabídnutém ubytování v Jihlavě. Dnes ráno jsme zjišťovali, k čemu skutečně došlo.

Náš projekt je založen na křesťanských hodnotách a lásce k bližnímu. Proto především všechny obyvatele České republiky prosíme o pochopení – neodsuzujte uprchlíky podle této reportáže. K naší omluvě a prosbě se připojují také všechny rodiny, které nyní na Okrouhlíku bydlí. „Jsme šťastni, že nám Česká republika dala šanci na nový život. Na Okrouhlíku se o nás starají laskaví lidé 24 hodin denně. S médii jsme vždy mluvili v dobré víře a chtěli jsme udělat to nejlepší, co bylo v dané chvíli možné. Prosíme o prominutí za případná nevhodná vyjádření a je nám velmi líto, že jsme bulvárnímu novináři dali příležitost takto překroutit realitu,“ říká k tomu George Batto.

Na druhou stranu, nic není černobílé. Abychom mohli porovnat, co bylo uprchlíky skutečně na kameru vyřčeno, a o čem Prima TV reportovala, požádali jsme televizi o poskytnutí hrubého materiálu – z reportáže není možné vyjádření uprchlíků dekódovat. Hrubý materiál nám reportér TV Prima Bohumil Roub odmítl poskytnout. Jeden z uprchlíků však má část rozhovoru, v níž se údajně mluví o „přemalovaném kravíně“ a „okamžitém odjezdu zpět do Iráku“, nahránu v mobilním telefonu. Z nahrávky jasně vyplývá, že uprchlíkovi Prima TV vložila do úst simultánní překlad, který je nepravdivý. Důvodem je pravděpodobně nesprávný překlad tlumočníka, který s redaktorem přijel. Správný přibližný překlad inkriminované pasáže zní:

„Přijeli jsme sem s otevřeným srdcem, abychom v této zemi žili. Během několika dnů našeho pobytu v České republice jsme se přesvědčili, že Češi jsou velmi milí lidé, kteří nás přijali a zabezpečili nám všechny naše potřeby. Doufám jen, že dostaneme vhodné bydlení. Zbytek věcí se postupně zabezpečí, protože jsme sem nepřijeli jíst a odpočívat, ale pracovat. Moji synové jsou zruční lidé, kteří se dokáží postarat o potřeby svých rodin. Pokud by nám ale bylo nabídnuto nevhodné místo na žití, pracovat bychom nemohli“.

Okamžitě po natáčení reportáže v Okrouhlíku jsme také redaktorovi TV Prima zaslali naše vyjádření, v němž jsme vše dodatečně jasně vysvětlili: uprchlík George Batto narážel na fakt, že jeho žena, stará paní, je nemocná, velmi špatně chodí, cestou do ČR měla zdravotní potíže, spadla na eskalátoru na letišti a zranila se. Protože jsme toto nevěděli, nedopatřením jsme jim nabídli byt v patře bez výtahu. Na to uprchlík (George) reagoval a vzhledem k celkovým okolnostem byl během doby, kdy zde byla TV Prima, rozrušený a emotivní – nic více, nic méně. Toto naše vysvětlení reportér TV Prima zcela ignoroval. Podobně jako toto zkreslil i další vyjádření uprchlíků v reportáži a reportáž jako celek. Tomu odpovídá i jeho vyjádření před místními charitativními pracovníky, kteří se mu také snažili vše vysvětlit hned na místě, a kterým řekl: „Jestli nepřivezu senzaci, nemusím už zítra chodit do práce“.

Nadační fond Generace 21 by chtěl ještě jednou požádat o pochopení a omluvit se českému státu, jeho občanům, politikům, krajům i městům, která projekt podporují.

Jan Talafant
ředitel NF G21

12. 2. 2016: Omluva

Vážení příznivci, parneři, přátelé,

dovolte, abych se jménem Nadačního fondu Generace 21 osobně omluvil za nepříjemnou situaci, která vznikla vyjádřením rodiny uprchlíku umístěných v Jihlavě pro zpravodajství TV Prima o jejich nespokojenosti s nabízenou pomocí.

V tuto chvíli nevíme, co je k takové reakci vedlo, ale chceme Vás ujistit, že během dnešního dne budeme vše okamžitě řešit na místě v Jihlavě a uděláme maximum pro to, aby tento exces nepoškodil celý projekt, který se snaží zachránit křesťany v nouzi. O dalším vývoji Vás budeme informovat okamžitě, jakmile připravíme další kroky.

Jan Talafant
ředitel NF G21

5. 2. 2016: Dalších 17 iráckých křesťanů je v ČR. V Erbílu proběhly azylové a integrační pohovory se zbývajícími uprchlíky.

Dnes ve 14:30h přistály v doprovodu Martina Frýdla z NF G21 v Praze čtyři rodiny křesťanských uprchlíků. Osm dospělých a devět dětí ihned po příjezdu zamířilo do Okrouhlíku u Jihlavy, kde se připojili k první desítce lidí ze seznamu NF G21, kteří již jsou v ČR skoro dva týdny.

Mezitím v iráckém Erbílu tento týden absolvovalo 118 dalších uprchlíků ze seznamu NF G21 pohovory s imigračními úředníky ministerstva vnitra. Sami uprchlíci ocenili korektní a uctivý přístup českých úředníků. Na místě se celého procesu a jeho organizace účastnili za NF G21 i Jan Dezort a Jan Talafant. Velice oceňujeme nezastupitelnou roli našeho spolupracovníka Salmana Hasana na přípravě projektu na území Iráku.

Z Erbílu by měli tito lidé cestovat do ČR v několika skupinách. První z nich během 2 až 3 týdnů.

29. 1. 2016: Přesun iráckých křesťanů pokračuje na dvou místech najednou

Dnes se Jan Dezort a Jan Talafant vydali na cestu do iráckého Erbílu. Zde v součinnosti se Salmanem Hasanem a místními spolupracovníky budou koordinovat předodjezdové pohovory křesťanských uprchlíků ze seznamu NF G21 se zástupci českého ministerstva vnitra a také jejich předodjezdové zdravotní prohlídky. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by zhruba 60 uprchlíků z Erbílu přicestovat do ČR mezi 21. a 28. únorem a další skupina zhruba o 2-3 týdny později.

Mezitím jsou téměř vyřešeny administrativní potíže, které zdržely část úvodní skupiny v Libanonu. Zbytek týmu NF G21 se připravuje na jejich přílet koncem příštího týdne. V této skupině by mělo být 22 osob, které doplní prvních 10 v Jihlavě.

24. 1. 2016: První krůček se podařil: Deset iráckých křesťanů ze seznamu NF G21 dorazilo do ČR

Více než roční úsilí NF G21 a všech jeho podporovatelů přineslo první ovoce. Děkujeme partnerům z Res Claritatis, ICOM, politikům, kteří byli od začátku na naší straně, přátelům, kteří nabízí ubytování a další materiální, finanční nebo i modlitební pomoc. Bez vás by se nebylo možné ani přiblížit k dnešnímu dnu!

Ve 14:30h přistálo na Letišti V. Havla v Praze letadlo s prvními 2 rodinami iráckých uprchlíků. Za velkého zájmu médií ČR přijala 4 ženy, dva muže a 4 malé děti. Přes namáhavou cestu (vstávali ve 2h ráno našeho času) trpělivě odpovídali na otázky novinářů a pak v autobuse ještě vytáhli kytaru s zpívali si. Po příjezdu na Okrouhlík u Jihlavy je čekala večeře – irácké jídlo, na které jsou zvyklí. Rekreační centrum na ně působilo dobrě, ocenili sociální zařízení u každého pokoje a hned využili internetového připojení a ohlásili svým příbuzným v Iráku, že dobře dorazili a jejich první dojem z ČR je příznivý.

22. 1. 2016: V neděli dorazí první iráčtí křesťané do ČR, část se však zdrží v Libanonu

Z administrativních důvodů se bude muset v Libanonu 2-3 týdny zdržet část z iráckých uprchlíků, kteří měli přiletět tuto neděli. Přesto několik rodin smí přiletět, tedy platí, že první křesťany z seznamu 153 osob tento týden v ČR přivítáme. NF G21 naplno pracuje na přípravách jejich přijetí v Praze na letišti a potom v jejich prvním působišti v Jihlavě.

14. 1. 2016: První skupina dorazí do ČR 24. ledna a přijme ji Jihlava

Zástupci NF G21 oznámili na tiskové konferenci v Jihlavě, že první skupina iráckých křesťanů čítající 27 osob dorazí do ČR v neděli 24. ledna. Jedná se o 7 dospělých žen, 6 mužů a 14 dětí – nejmladší dívce bude v den příjezdu 33 dnů. Tito lidé přiletí z Libanonu, kam se jim podařilo dočasně uprchnout z táborů z Erbílu. Po přivítání na letišti v Praze pojedou autobusem do rekreačního centra Okrouhlík u Jihlavy. Po zhruba dvouměsíčním adaptačním pobytu se přesunou do bytů přímo v Jihlavě, kde bude pokračovat intenzivní výuka češtiny a další adaptační a integrační aktivity. NF si váží vřelého přijetí a podpory ze strany vedení města Jihlava. Vše bude probíhat i za pomoci místních křesťanů a dalších dobrovolníků.

Toto rozhodnutí je také výsledkem předodjezdových pohovorů, které tento týden proběhly se všemi těmito lidmi na českém velvyslanectví v Bejrútu. Rozhovorů se zúčastnil i zástupce NF G21 Jan Dezort. Uvedl, že vše proběhlo v pořádku a podle plánu a že si velmi váží profesionálního a přitom lidského a laskavého přístupu zástupců MV, policie ČR i zaměstnanců zastupitelského úřadu k rodinám, se kterými vedli pohovory.

8. 1. 2016: První kroky pro přijetí křesťanů z Iráku do ČR

Přejeme všem partnerům a příznivcům Nadačního fondu Generace 21 dobrý a pokojný rok 2016, ve kterém, jak pevně věříme, najde nový bezpečný domov v naší zemi i 153 křesťanských uprchlíků z Iráku.

Prozatím bychom vás chtěli stručně informovat o současných aktivitách a novinkách týkajících se našeho projektu:

– První skupina křesťanských uprchlíků by měla přicestovat do ČR koncem ledna. Další skupiny budou následovat postupně vždy po několika týdnech.
– Po jednání a dohodě s ministerstvem vnitra a po konzultacích s odborníky na integraci cizinců v ČR by měli bydlet křesťané z Iráku po dobu prvního půlroku po příletu do ČR ve vybraných krajských městech a v Praze, kde bude probíhat intenzivní výuka češtiny a budou jim poskytovány další důležité služby. Až poté, už jako držitelé azylu, se někteří mohou přesunout i na další místa např. za pracovními příležitostmi.
– První skupina zamíří do Jihlavy. V této první skupině bude přibližně 30 osob, které z táborů v Erbílu uprchly do Libanonu. Jde většinou o lidi, kteří již mají přiznaný statut mezinárodních uprchlíků dle UNHCR. Skupina je složena ze 7 rodin se 14 dětmi ve věku do 14 let, z toho 8 v předškolním věku. Ve skupině je polovina žen a polovina mužů.
– Ještě v prosinci 2015 navštívil náš klíčový spolupracovník Salman Hasan uprchlické tábory v Erbílu. Dohlédl na nákup nezbytných léků a také vzhledem k mrazům v severním Iráku na nákup přímotopů pro uprchlíky za dary poskytnuté dárci NF G21. Podrobnější informace připravujeme.
– Od ledna 2016 se do týmu NF G21 připojil manažer Daniel Žingor, který bude koordinovat proces integrace a pobytu iráckých křesťanů v ČR.

Chtěli bychom zde poděkovat všem, kteří poskytli finanční dar na podporu tohoto projektu nebo nabízí pomoc s ubytováním. I kdyby některé nabídky nebyly využity, všechny byly nesmírně důležité při přípravě projektu a při jednáních s vládou. Ještě jednou děkujeme a nadále si vážíme vaší neutuchající přízně, kterou budeme potřebovat celý tento rok.

Tým NF G21

22. 12. 2015: Blízký soumrak
filmib
Dokument Ivo Bystřičana nejen o životě křesťánů v uprchlických táborech v Erbílu a jejich zoufalé situaci, který úzce souvisí s projektem NF G21, odvysílala minulý týden ČT2. Tento neobvykle autentický 52 minut dlouhý film můžete shlédnout zde.

14. 12. 2015: Vláda ČR rozhodla o přijetí 153 křesťanských uprchlíků z Iráku

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: „Dnes jsme rozhodli o přesídlení 153 uprchlíků z Iráku a Libanonu. Jedná se o příslušníky křesťanské menšiny, kteří se v důsledku agrese Islámského státu v Iráku ocitli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na ČR s žádostí o pomoc. V naší zemi by měli získat mezinárodní ochranu, šanci se integrovat a začít nový život v bezpečí. Náklady na přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem, většinu nákladů by měl zajistit Nadační fond Generace 21, který se v této věci na vládu obrátil.“

Brífing po jednání vlády, kde předseda a místopředseda vlády oznamují a komentují rozhodnutí vlády přijmout křesťanské uprchlíky z Iráku můžete shlédnout zde (začína v čase 5:20 tohoto záznamu ČT24).

Za NF G21 děkujeme naší vládě za dnešní důležité rozhodnutí a všem našim partnerům a podporovatelům za každý druh pomoci. Bez vás by dnešní krok vlády nebyl možný. Zároveň prosíme o přízeň i v následujících měsících. Nyní bude následovat mnoho práce na dokončování příprav přesunu a přijetí uprchlíků. Vše bude probíhat v koordinaci s ministerstvem vnitra a dalšími úřady.

11. 12. 2015: Premiér Sobotka: Jednání o přesídlení křesťanských uprchlíků z Iráku může proběhnout na příštím jednání vlády

Premiér Bohuslav Sobotka dnes zveřejnil na Twitteru zprávu, že ho ministr vnitra Milan Chovanec informoval, že „na příští vládě už můžeme projednat přesídlení skupiny křesťanských uprchlíků z Iráku.“ Příští jednání vlády by se mělo uskutečnit 14. prosince.

Tímto děkujeme vládě ČR a příslušným úřadům za urychlení procesu přijetí těchto zoufalých uprchlíků.

8. 12. 2015: NF G21 poskytuje pomoc křesťanským uprchlíkům v Iráku

V pondělí odcestoval náš spolupracovník Salman Hasan na další ze svých humanitárních cest do iráckého Erbílu. Tentokrát bude také distribuovat pomoc v hodnotě 15 tisíc dolarů (375 tisíc Kč), které poskytl Nadační fond Generace 21. Dvě třetiny této částky budou použity ve spolupráci s otcem Benjaminem na aktuální základní potřeby v uprchlických táborech, které spravuje Syrská pravoslavná církev, a zbytek je určen nejpotřebnějším z dalších táborů, zejména vdovám. Situace uprchlíků je stále zoufalejší a touto „nevelkou“ pomocí se jim snažíme díky finanční podpoře českých dárců usnadnit dlouhé čekání na řešení jejich situace. O distribuci pomoci vydáme později podrobnější zprávu.

V ČR pokračuje spolupráce s vládou a úředníky MV, která směřuje k přijetí 153 křesťanských uprchlíků do ČR.

2. 12. 2015: Vláda opět neprojednala projekt NF G21. Netušíme proč…

Nadační fond Generace 21 dodal všechny materiály vyžadované úřady a odsouhlasil smlouvu mezi ním ČR tak, aby vládě mohl být předložen projekt záchrany 153 iráckých křesťanů již 20. listopadu. Úřady však nestihly pro vládu připravit potřebné podklady s tím, že vláda bude projekt schvalovat 2. prosince. Ani dnes se na pořad jednání vlády toto téma z neznámých příčin nedostalo.

Odkládání tohoto rozhodnutí komplikuje celou práci a nechává čekající uprchlíky v Iráku v prodlužující se nejistotě. Zprávy od spolupracovníků v Iráku hovoří o narůstajícím zoufalství lidí na seznamu NF G21. Velká část z nich se nachází na hranici beznaděje. Nedokáží pochopit, proč v ČR trvá tak dlouho bez jasného výsledku úsilí, na které slovenské vládě a úřadům stačily necelé 3 měsíce. Spolupracovníci NF G21 zde rychle ztrácí důvěryhodnost. Někteří lidé čekají již tak dlouho na to, že „každým okamžikem“ přijde únik z jejich hrozné situace, že se jejich dětem mezitím začíná blížit konec platnosti cestovních dokladů. Mnozí ztrácí důvěru v český projekt natolik, že se ohlíží po jiných možnostech, jak se dostat z Iráku…

Tímto prosíme naše partnery, aby se obrátili v tomto týdnu na své politiky a požádali je o pomoc, aby se projekt dostal na jednání vlády ČR alespoň na příští jednání 9. prosince, a mohl tam být schválen.

Děkujeme všem za podporu a stále věříme, že se tito lidé mohou dostat do bezpečí v ČR včas.

30. 11. 2015: Slovensko přijme 149 křesťanských uprchlíků z Iráku již před Vánoci

Česká média dnes informovala o prohlášení slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka, že na Slovensko v nejbližších dnech dorazí asyrští křesťané (např. zde).

Máme radost, že podobná iniciativa jako naše uspěla i na Slovensku. Již nějakou dobu jsme byli o tomto projektu informováni a těší nás rychlost, s jakou zareagovala slovenská vláda a slovenské úřady a rozhodly o přijetí těchto lidí, kterým jde o život. Věříme, že i v ČR bude možné celý proces záchrany uprchlíků z Erbílu urychlit tak, aby zde byli co nejdříve.

22. 11. 2015: Česká televize odvysílala příspěvek o projektu NF G21ct168b
Dnes v 21:35 odvysílala ČT1 v rámci svého pořadu 168 hodin
jako čtvrtý příspěvek o projektu NF G21 pod názvem Pomoc bližnímu svému. V pořadu je možné shlédnout autentické záběry z uprchlických táborů v Erbílu od dokumentaristy Ivo Bystřičana spolu s jeho komentářem i vyjádření Jana Dezorta z NF G21, Mons. Tomáše Holuba, sekretáře ČBK, a Karla Husy z Církve bratrské na Praze 13 a také postoje některých politiků. Děkujeme České televizi za objektivní zpravodajskou práci. Pořad je možné shlédnout zde.

20. 11. 2015: Vláda by měla jednat o projektu nadačního fondu 2. prosince

Dnes jsme obdrželi neoficiální informaci, že by schvalování projektu záchrany 153 křesťanských uprchlíků z Iráku mělo být na pořadu jednání vlády dne 2. prosince 2015.

17. 11. 2015: Pokoušíme se zachránit lidské životy před islámským terorismem

Je nám nesmírně líto obětí pátečních teroristických útoků v Paříži. Před podobným terorem jsou již více než rok na útěku křesťané nyní přežívající v uprchlických táborech v Erbílu… Věříme, že 153 z nich najde již brzo bezpečí v ČR.

Představitelé Ministerstva vnitra nám oznámili, že vláda ČR nebude projekt NF G21 projednávat 20. 11., ale až na dalším svém jednání. Zároveň nás ujistili, že by to nemělo mít žádný vliv na datum přijetí uprchlíků do ČR. Podle dostupných informací by tento bod měla vláda projednat před 9. 12. 2015.

16. 11. 2015: Zajímavý rozhovor s knězem Abunou Benjaminem

V časopise Res Claritatis vyšel velmi zajímavý rozhovor s Abunou Benjaminem, který ČR nedávno navštívil a setkal se i s premiérem Sobotkou. Mimo jiné v něm o situaci křesťanů v Iráku říká:

…Je to katastrofa. Křesťané jsou na křižovatce. Chtěli by žít tak, jak nám to přikazuje Pán Ježíš Kristus – v míru, v lásce. Takže by rádi zůstali ve své zemi. To si přejí. Ale skutečnost je odlišná. Historie nás učí, že křesťan nemůže žít v zemi, která se neřídí zákony. Zákony mohou člověka chránit jako občana, jako křesťana, aby mohl žít v míru. Pán Ježíš nás neučil, abychom nosili zbraně, nože, meče a zabíjeli, ale abychom milovali své nepřátele.

…Situace křesťanů na Blízkém východě se vždy odvíjí od toho, kdo vládne… Pokud se k moci dostane islamistická strana, během několika hodin všechny křesťany zabije.

…Každý člověk má jiné potřeby a pouze základní potraviny nestačí. Nejsou to zvířata. Nyní je to i pro ty, kteří mají práci, velmi obtížné. Už čtyři měsíce nedostali mzdu – ani od centrální vlády, ani od kurdské regionální vlády… Musí si přece hradit nájem, jídlo, oblečení, prostě všechny své potřeby… Církev se snaží pomáhat z darů, které dostáváme…

Celý rozhovor si můžete přečíst v posledním čísle časopisu Res Claritatis od strany 7 zde.

Pokud by někdo chtěl finančně přispět přímo na pomoc křesťanům v uprchlických táborech spravovaných Abunou Benjaminem, může svůj dar poslat na účet NF Generace 21 s variabilním symbolem 1511. Takto vybrané finanční prostředky mu budou co nejrychleji předány. Předem děkujeme.

7. 11. 2015: Iráčtí křesťané by mohli začít přijíždět v lednu 2016

Včera v odpoledních hodinách došlo k další schůzce s představiteli Ministerstva vnitra. Za NF G21 se ho společně s Janem Talafantem zúčastnily i odbornice na integraci cizinců Dana Fiedlerová a Jana Horská. Dojednávaly se podrobnosti, které by měly být součástí usnesení vlády ČR o přijetí 153 křesťanských uprchlíků z Iráku. Podle předběžných informací by vláda měla toto životně důležité rozhodnutí schvalovat okolo 20. listopadu.

Plán předpokládá, že NF G21 zajistí a zaplatí dopravu těchto lidí z Iráku do ČR a bude platit nebo zajišťovat jejich ubytování, každodenní životní náklady a integrační činnosti jako výuku českého jazyka a sociální a další služby po dobu nejméně jednoho roku.

Podle současné verze návrhu by uprchlíci mohli přicestovat do ČR ve třech skupinách krátce po sobě. Pokud vláda usnesení schválí a vše půjde podle plánu, mohla by první skupina vstoupit na naše území v lednu příštího roku.

Zde bychom chtěli poděkovat všem našim podporovatelům za morální, politickou, finanční i modlitební podporu. Tento projekt by bez ní nemohl existovat. Děkujeme a věříme, že svoji přízeň projektu NF G21 zachováte i v budoucnosti.

27. 10. 2015: Premiér Sobotka prohlásil, že ČR pomůže 152 křesťanským uprchlíkům
Benj a prem
Zde přetiskujeme pro nás velmi pozitivní sdělení úřadu vlády ČR, které považujeme za zlom v projektu NF G21 a začátek příprav příjezdu 152 (153) uprchlíků z Iráku:

Předseda vlády Bohuslav Sobotka přijal v úterý 27. října 2015 na Úřadu vlády duchovního Syrské pravoslavné církve otce Benjamina Shamouna. Jedním z hlavních témat setkání byla žádost Nadačního fondu Generace 21 o pomoc české vlády s přesídlením 152 křesťanských uprchlíků z táborů v iráckém Erbílu.

„ČR se vždy v minulosti v rámci uprchlických krizí chovala solidárně, podílela se na jejich řešení a naše vláda v tom pokračuje i v současné migrační krizi. Rozhodli jsme se, že pomůžeme 152 křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu, kteří se obrátili na naši zemi s žádostí o pomoc. Příští týden se ještě defintivně vyjasní při jednání s představiteli OSN status těchto uprchlíků. Návrh na přesídlení této skupiny z Erbílu poté předloží do vlády ministr vnitra. Náklady na toto přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

(Celá zpráva Úřadu vlády zde.)

25. 10. 2015: Oběd s Miloslavem kardinálem Vlkem
Benj a kard web
Na pozvání paní europoslankyně Michaely Šojdrové se v neděli uskutečnil společný oběd otce Benjamina s panem kardinálem Vlkem. Pan kardinál vyjádřil hluboký zájem o strádající irácké křesťany a podporu jejich pomoci a projektu NF G21. Oběda se dále zúčastnili senátoři Petr Bratský a Zdeněk Papoušek, pražský radní Jan Wolf a vybraní zástupci médií.

23. 10. 2015: Otec Benjamin Shamoun navštívil v doprovodu Jiřího Hedánka Parlament ČR

Otec Benjamin se setkal v Poslanecké sněmovně ČR s poslanci a europoslanci, kteří se zajímají o situaci v Erbílu a o osud křesťanských uprchlíků. Setkání umožnil pan poslanec Petr Kudela. Otec Benjamin představil potřeby lidí v uprchlických táborech mimo jiné místopředsedovi poslanecké sněmovny panu Janu Bartoškovi.

22. 10. 2015 (16h): Premiér Sobotka odpověděl na interpelaci ohledně projektu NF G21
interpelace CH
Dnes ve 14:41 vznesla paní poslankyně Jitka Chalánková dotaz na postoj premiéra a vlády ČR vůči projektu NF G21. Při této příležitosti přečetla dopis, který Dan Drápal z našeho týmu zaslal všem poslancům a senátorům. Pan premiér odpověděl na dotaz pozitivně. Celou interpelaci můžete sledovat zde (začíná na čase 8:55 videosouboru ČT).

22. 10. 2015 (12h): Nadějné zprávy z Úřadu vlády ČR

Informace, které k nám dnes přicházejí z různých míst z Úřadu vlády vyvolávají mírně optimistické očekávání. Doufáme, že jsou předzvěstí jasného souhlasu vlády s přijetím 153 křesťanských uprchlíků z Iráku v co nejkratší době.

22. 10. 2015 (8h): Duchovní Syrské pravoslavné církve a vedoucí jednoho z uprchlických táborů v Erbílu přicestoval do ČR

Včera přijel na devět dní do ČR Otec Benjamin. Cílem jeho cesty je podat svědectví o situaci pronásledovaných křesťanů v Iráku a o tom, že jediná možnost jejich přežití je opustit zem. Během následujících dnů by měl navštívit parlament, setkat se s vysokými politiky ČR, s představiteli církví a také se zástupci hlavních médií. Věříme, že jeho přítomnost přesvědčí politiky i část veřejnosti o důležitosti a naléhavosti projektu NF G21.

19. 10. 2015: Ministerstvo vnitra: O projektu musí rozhodnout vláda

Na dnešním jednání na MV oznámili jeho představitelé, že vyčerpali své zákonné možnosti a o projektu NF G21 musí rozhodnout vláda. Podle nich je jedinou možností, jak do ČR přijmnout 152 křesťanských uprchlíků z Iráku (vlastně nyní 153 – jedné z rodin na seznamu se mezitím narodil chlapec), rozhodnutí vlády o jejich přijetí bez podmínek započitatelnosti do kvót a bez ohledu na jejich uprchlický statut. Vzhledem ke zhoršující se politické situaci v Erbílu doufáme, že tak učiní co nejrychleji.

18. 9. 2015: Návrat týmu z Iráku a nově odpovědi na vaše otázky

Tento týden se Jan Dezort a Salman Hasan vrátili z iráckého Erbílu. Většinu času věnovali pomoci křesťanům z uprchlických táborů a dalších míst. Kromě povzbuzení a materiální pomoci s nimi vedli rozhovory o situaci v ČR a o stavu projektu NF G21. Také uskutečnili několik důležitých setkání s místními vedoucími uprchlických táborů, duchovními a zástupci dalších humanitárních organizací působících na místě a také s českými novináři. Během několika dnů zveřejníme zprávu Jana Dezorta z cesty spolu s aktuálními fotografiemi z Erbílu.

Zároveň bychom návštěvníky našich stránek chtěli pozvat na novou stránku, která se skrývá pod novou položkou v menu „Otázky a odpovědi“. Pokusili jsme se zde odpovědět na nejčastěji pokládané otázky ohledně projektu NF G21 a možností se na něm podílet.

10. 9. 2015: Zahraniční podpora a osobní pomoc v Erbílu

Jan Talafant se vrátil z dvoudenního setkání z Londýna, které pořádala nezisková organizace Barnabas Fund. Zástupci iniciativ usilujících o záchranu křesťanů z Blízkého východu z několika států diskutovali o konkrétních možnostech pomoci. Projekt NF G21 považují za strategicky důležitý pro podobné úsilí v dalších zemích. Výsledkem je příslib představitelů Barnabas Fundu a dalších 2 významných organizací finančně a případně i politicky podpořit český projekt NF G21.

Mezitím Jan Dezort a Salman Hasan pokračují v iráckém Erbílu v návštěvách uprchlíků ze seznamu NF G21. Povzbuzují je v jejich zoufalé a zhoršující se situaci, nejpotřebnějším poskytují materiální a finanční pomoc a také je informují o průběhu projektu a o situaci v ČR. Dále se setkávají s představiteli partnerských organizací a s novináři – vše s cílem podpořit úspěch projektu.

Průběžné informace od představitelů Ministerstva vnitra a z kruhů vlády naznačují další přiblížení termínu příjezdu prvních uprchlíků. Přestože zatím není možné poskytnout žádné konkrétní termíny, věříme, že to bude brzy.

1. 9. 2015: Pokrok na MV, cesta do Erbílu a další

Po schůzce 26. 8. zveřejnilo Ministerstvo vnitra na svých stránkách krátkou oficiální zprávu o jednání a společném postupu s NF G21. Veřejné přihlášení MV k našemu projektu považujeme za zásadní krok kupředu (zde).

Včera odcestovali Jan Dezort a Salman Hasan opět do iráckého Erbílu. Situace křesťanů v uprchlických táborech se podle informací z místa výrazně zhoršuje. Někteří trpí nedostatkem jídla a naprostá většina je bez peněz. Prý se dokonce skupina zoufalých křesťanů (nejedná se o nikoho z našeho seznamu) vydala pěšky přes hory na cestu do Evropy, aby se zachránili… Cílem cesty je podniknout další kroky, které by přiblížili přijetí iráckých křesťanů do ČR a také jim materiálně pomoci v jejich současné situaci.

Jan Talafant se zároveň včera setkal v Olomouci s arcibiskupem Janem Graubnerem. Pan arcibiskup vyjádřil svoji podporu přijetí křesťanských uprchlíků z Iráku. Svým postojem se bude snažit přispět, aby k jejich přijetí došlo co nejdříve.

Celý proces vyjednávání je namáhavý, ale NF G21 nikdy nebyl blíže úspěšnému uskutečnění projektu než dnes. Přesto nelze určit žádné datum, kdy by se první z lidí na seznamu mohli dostat do ČR. Zástupci NF G21 dělají vše pro to, aby to bylo ještě letos.

18. 8. 2015: Jednání na Ministerstvu vnitra a příprava další cesty do Iráku

Jan Talafant a Jan Dezort z NF G21 se setkali s ředitelem Odboru azylové a migrační politiky dr. Haišmanem. Výsledkem jednání je příslib MV, že bude usilovat, aby projekt mohl být realizován a aby se lidé na seznamu NF mohli započítat do kvót, ke kterým se ČR vrámci EU přihlásila. V následujících týdnech budou následovat další jednání. Stále není nic 100% jisté, přesto byl učiněn další krok kupředu a naděje na záchranu 152 lidí na seznamu se zvýšily.

Na začátek září je plánována další cesta Salmana Hasana a Jana Dezorta do Erbílu. Podle informací z místa se tam situace stále zhoršuje. Smyslem cesty bude mimo jiné materiální pomoc křesťanským uprchlíkům na místě. Někteří z nich se ocitli v zoufalém nedostatku.

28. 7. 2015: Tisková konference NF G21

Od 11h proběhla v Praze tisková konference za účasti novinářů z více než desítky médií. Cílem bylo informovat veřejnost o předání žádosti na Úřad vlády a o podrobnostech a jedinečnosti projektu.

Na TK promluvili: Jan Dezort, Jan Talafant, Dan Drápal, Zdeňka Rybová a Salman Hasan. Již téhož dne informovaly o projektu české internetové noviny a také Česká televize.

Nyní vyčkáváme s nadějí na rozhodnutí české vlády a dalších úřadů.

23. 7. 2015: Žádosti o přijetí 152 uprchlíků předána na Úřad vlády ČR

Po úterní schůzce s představiteli ČCE a čtvrteční schůzce se sekretářem České biskupské konference a jejich ujištění o ochotě dále jednat o možné spolupráci s NF G21 a projektem přijetí křesťanských uprchlíků jsme ve čtvrtek kolem 15h předali na podatelnu Úřadu vlády dokončenou žádost.

Žádost obsahuje anonymizovaný seznam všech 152 iráckých křesťanů. Včetně příloh má 25 stran. Obsahuje plány NF G21, statistické údaje o žadatelích a několik příběhů jednotlivých rodin.

17. 7. 2015: Připravujeme předání žádosti o přijetí 152 uprchlíků

Po pondělní schůzce na Ministerstvu vnitra tento týden dokončujeme žádost 152 konkrétních křesťanských uprchlíků z utečeneckých táborů z iráckého Erbílu a okolí. Žádost plánujeme předat příští týden předsedovi vlády ČR Buhuslavu Sobotkovi.

Vítáme také pozitivní posuny v postojích vlády a u představitelů českých církví a věříme, že se podaří tyto i další ohrožené lidi zachránit.

2. 7. 2015: Polsko příkladem
miriam2
Naší partnerské nadaci Fundacja Estera se v Polsku podařilo dosáhnout toho, že polská vláda schválila přijetí 1500 pronásledovaných křesťanů ze Sýrie. Za vším stojí „novodobá Ester“ Miriam Shaded, mladá Polka syrského původu, která během několika málo měsíců dokázala přesvědčit polskou vládu i získat přízeň velké části polské veřejnosti. (Článek „Polsko přijme 60 křesťanských rodin ze Sýrie“ si můžete přečíst zde.)

Právě s Miriam Shaded se ve Varšavě 2. 7. sešli Jan Talafant a Jan Dezort, aby se inspirovali polským úspěchem a zároveň, aby navázali mezinárodní spolupráci na téma zachraňování pronásledovaných křesťanů.

30. 6. 2015: Prezentace projektu v Poslanecké sněmovně

Jan Dezort představil hlavní myšlenky našeho projektu v rámci semináře o uprchlících parlamentu ČR za přítomnosti poslanců, vysokých státních úředníků i zástupců tisku. Prezentace vyvolala pozitivní ohlas a zájem přítomných. Věříme, že to byl další malý krůček k našemu cíli.

Nadále pracujeme na přípravě žádosti o přijetí křesťanských uprchlíků z Erbílu. Na žádosti by měl být seznam 152 osob.

17. 6. 2015: Zpráva z cesty do Iráku – 2. část

Dnes jsme umístili na naše stránky 2. část zprávy Jana Dezorta z cesty do Iráku. Příběhy čtyř rodin, které by se měly objevit na seznamu žadatelů o přesídlení do ČR, si můžete přečíst zde.

14. 6. 2015: Zpráva z cesty do Iráku – 1. část

Právě jsme umístili na naše stránky první část zprávy Jana Dezorta z cesty do Iráku. Můžete si ji přečíst zde.

8. 6. 2015: Jan Dezort: „To, co děláme, mi dává smysl.“erbil_pa
Dnes se zástupce našeho nadačního fondu Jan Dezort vrátil z Iráku do ČR. V uprchlických táborech v Erbilu se na vlastní oči přesvědčil, že situace mnoha rodin je opravdu bezvýchodná a zoufalá. S sebou si přivezl tragické příběhy mnohých z nich a také množství informací pro naši další práci včetně podkladů pro jednání s úřady a vládou. V následujících dnech a týdnech budeme s těmito údaji usilovně pracovat s cílem, aby se podařilo dostat některé z těchto lidí do naší země.

Do konce tohoto týdne se budeme snažit na našich stránkách zveřejnit některé z příběhů, které si Jan zapsal, jeho komentáře a fotografie, které na své cestě pořídil.

1. 6. 2015: Jan Dezort odlétá do Erbilu
Jan Dezort  erbil
Náš zástupce Jan Dezort dnes odlétá společně se Salmanem Hasanem do Erbilu. Během osmidenní cesty by měl pořídit seznam osob, kterým by přijetí do ČR nejvíce pomohlo. Za takové považujeme především vdovy s dětmi.

Jan se v pátek 29. května také sešel s představiteli Ministerstva vnitra ČR, kteří mají zájem o informace o situaci v uprchlických táborech v Erbilu z hlediska možné pomoci ČR uprchlíkům v této části Iráku. Sbírat takové informace je jeho dalším úkolem na této cestě.

Na své cestě disponuje čáskou 2 000 amerických dolarů od Nadačního fondu Nehemia na bezprostřední materiální pomoc lidem v uprchlických táborech.

19. 5. 2015: Nový člen týmu a další cesta do Erbilu

Je nám velkou ctí, že náš tým posílil právník a vyjednavač Jan Dezort. Své zkušenosti z obchodního světa by chtěl využít i pro neziskovou a humanitární pomoc lidem v nouzi právě v případě našeho projektu.

Jan se připravuje na cestu do Erbilu, která by měla proběhnout na začátku června. Bude provázet Salmana Hasana na jeho další cestě do zdejších uprchlických táborů. Tentokrát by měl shromažďovat informace přímo o lidech, kterým by možné přijetí v ČR nejvíce pomohlo. Jak jsme zmínili již dříve, chceme se hlavně zaměřit na vdovy s dětmi, jejichž situace je asi nejsložitější.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Nehemia se také plánujeme na místě zapojit do materiální pomoci podle aktuálních potřeb v jednotlivých uprchlických táborech.

15. 4. 2015: Chceme se zaměřit na vdovy s dětmi

Cesta, kterou do Erbilu podnikl Salman Hasan s manželkou a humanitárním pracovníkem Václavem Radošem, potvrdila, že v nejzoufalejší situaci se v uprchlických táborech nacházejí vdovy, které v blízkovýchodní kultuře mají velmi malé možnosti dovolat se pomoci, či podpory, a to i když jsou z křesťanských komunit. Právě vdovy s dětmi viděly naději pro svoji budoucnost v požádání ČR o azyl. Mnozí s tamějších křesťanských představitelů sice nepodporují úvahy o hromadném odjezdu křesťanů do zahraničí, ale uznávají, že pro některé by to mohlo být řešením. Proto se chceme na pomoc vdovám s dětmi soustředit nejvíce.

Na plánech Ministerstva vnitra se nic zásadního nezměnilo, pouze proces přijetí nemocných dětí trvá déle, než se původně očekával.

Snaha našeho NF trvá a věříme, že přes mnohé byrokratické, politické a další překážky se přibližujeme našemu cíli. (Dary přijaté na náš účet překročily částku 200 tisíc Kč a čekají na okamžik, kdy začné praktická pomoc uprchlíkům.) Děkujeme všem za podporu!

12. 3. 2015: Další plány MV

Karel Sedláček a Jan Talafant se zúčastnili plánované schůzky na půdě ministerstva vnitra. Vedení Odboru azylové a migrační politiky informovalo o přípravách projektu přijetí patnácti nemocných dětí a jejich rodin z řad syrských uprchlíků v Jordánsku. Setkání proběhlo za přítomnosti zástupců dalších humanitárních a křesťanských organizací a také představitelů jiných úřadů. Bylo uvedeno, že výběr dětí stále probíhá a uprchlíci by se na území ČR měli dostat až za několik měsíců.

Náš zájem podílet se na pomoci křesťanským rodinám přijatým v rámci tohoto projektu trvá. Vzhledem k tomu, že dosud není jasné, kdo bude vybrán (prvním kritériem výběru bude zdravotní stav dětí), budeme v této věci vyčkávat na další informace a postup českých úřadů.

Ředitel Odboru azylové a migrační politiky také znovu informoval, že pomoc ČR uprchlíkům by se měla z Jordánska přesunout na Kurdy spravované území Iráku. Představitelé státu plánují cestu do oblasti Erbilu na duben a přivítají podrobné podklady o situaci na místě, které právě připravuje Dr. Hasan. Vláda ČR již začátkem roku vyčlenila na pomoc uprchlíkům 100 milionů Kč.

Věříme, že tyto aktivity jsou postupnými kroky, které nás mohou přiblížit k hlavním záměrům našeho nadačního fondu.

11. 3. 2015: Dr. Hasan cestuje do Iráku

IMG_3245
Náš spolupracovník Dr. Salman Hasan s manželkou Kateřinou odcestoval na dva týdny do Erbilu. V Iráku bude pomáhat v uprchlických táborech a také shromažďovat informace pro účely našeho projektu.

20. 2. 2015: Setkání s premierem

Ředitel NF G21 Jan Talafant se zúčastnil schůzky s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. Schůzku inicioval europoslanec Pavel Svoboda a pozval na ni také zástupkyně další iniciativy, která usiluje o přijetí křesťanských uprchlíků ze Sýrie a z Iráku – Zdeňku Rybovou a Kateřinu Ucháčovou.

premier2
Účastníci schůzky (zleva): Z. Rybová, J. Talafant, premier ČR B. Sobotka, K. Ucháčová a europoslanec P. Svoboda

Pan premier vyjádřil potěšení z toho, že tu existují nevládní iniciativy ochotné pomáhat uprchlíkům, a projevil zájem o spolupráci při současném projektu přijetí 70 Syřanů z táborů z Jordánska. Uvedl, že požádá ministra vnitra, aby zvážil možnosti konkrétního zapojení našich iniciativ do péče o tyto uprchlíky.

Setkání považujeme za důležité a pozitivní i s ohledem na budoucnost našich aktivit. Nabyli jsme dojmu, že pan Sobotka vníma kritickou situaci strádajících a pronásledovaných nejen křesťanů na území tzv. Islámského státu podobně jako my a je našemu úsilí v podstatě nakloněn.

O schůzce krátce informovala i ČT ve večerních událostech (pro shlédnutí klikněte na tento řádek).

6. 2. 2015: Jednání na MV

Proběhlo důležité jednání na půdě Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

1. Byli jsme informování o postupu přijetí syrských uprchlíků z táborů z Jordánska, kdy se bude jednat o dětí potřebující odbornou lékařskou pomoc a jejich rodin v rámci programu MEDEVAC. Jednali jsme o možnosti zapojit se do procesu ubytování a integrace některých z těchto rodin v ČR.

2. Druhá část schůzky se týkala předběžných úvah o pomoci ČR přímo v Iráku. V oblasti města Erbil se nacházejí křesťanští uprchlíci v krizové situaci. Právě zde působí hned několik našich spolupracovníků včetně Dr. Salmana Hasana, se kterým jsme v nejužším kontaktu. Představitelé ministerstva zvažují možnost humanitární pomoci právě v této lokalitě. Nyní budeme pracovat na přípravě materiálů a informací z této oblasti a další jednaní jsou naplánována na březen.

30. 1. 2015

Celková hodnota darů zaslaných na náš účet překročila 100 tisíc Kč.

22. 1. 2015

Na účtě NF je 39 300 Kč.

16. 1. 2015

K dnešnímu datu máme od našich parnerů shromážděny závazné nabídky pro ubytování cca 200 případných uprchlíků na několika místech v ČR za cenu nákladů nebo zcela zdarma. Budeme vděčni za každou další závaznou nabídku.

Na účtě NF se nachází necelých 20 tis. Kč z vašich darů (všem dárcům děkujeme). Evidujeme nabídku zahraniční partnerské neziskové organizace, která přislíbila uhradit náklady na případnou dopravu uprchlíků, a dále tuzemských neziskových organizací, které jsou připraveny se v případě přijetí křesťanských uprchlíků do ČR podílet mnohatisícovými částkami na celém projektu.

14. 1. 2015: ČR přijme uprchlíky ze Sýrie

Vláda ČR schválila přijetí syrských uprchlíků z Jordánska – patnácti rodin, dětí a jejich doprovodu (viz např. článek IDNES zde).

Sice se nejedná přímo o náš projekt, jde především o pomoc nemocným dětem, ale je to důležitý krok vlády, který je v souladu s naším úsilím. Další vývoj a postup úřadů budeme pozorně sledovat.

13. 1. 2015: Jednání ve sněmovně

Zúčastnili jsme se jednání s několika poslanci PSP a s úředníky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí. Získali jsme informace o aktuálních legislativních podmínkách přijímání uprchlíků a azylové politiky ČR. Z jednání jsme vyrozumněli, že mezi některými poslanci většiny politických stran je určitá podpora přijetí především perzekuovaných křesťanských uprchlíků. Úředníci ministerstev nám také naznačili svoji ochotu spolupracovat s námi a s neziskovým sektorem při umísťování a integračním procesu přijatých uprchlíků. V této komunikaci budeme dále pokračovat.

8. 1. 2015: Zřízen účet

Zřízen účet u GE Money Bank č.: 216459128/0600.

Všechny dary přijaté na tento účet budou použity výhradně na projekt pomoci uprchlíkům ze Sýrie a Iráku. V případě, že se nepodaří dostat uvedené uprchlíky do ČR, budou tyto peníze použity na efektivní pomoc především pronásledovaným křesťanům přímo na Blízkém východě.

Na vyžádání zašleme všem dárcům potvrzení o přijetí daru pro účely snížení daně z příjmu.